Vedení Prahy 1 nesouhlasí se záměrem postavit u Dětského ostrova druhou plavební komoru. Kvůli možnému nárůstu provozu lodní dopravy, zvýšenému hluku i zhoršení ovzduší zaslal starosta nesouhlasné stanovisko na pražský magistrát.

Projekt druhé plavební komory plánuje státní podnik Povodí Vltavy. Argumentuje potřebou rozvoje vodní dopravy a nedostačující kapacitou stávající komory, která se nachází z druhé strany Dětského ostrova.

S tím však vedení Prahy 1 nesouhlasí. „Pochybujeme o realizaci záměru ve veřejném zájmu. Výstavba není v souladu s návrhem Metropolitního plánu a nemá žádný pozitivní přínos a přidanou hodnotu, která by zlepšila životní podmínky v centru města,“ vysvětluje zásadní důvody starosta Pavel Čižinský.

Vedení radnice již návrh odmítlo v lednu, nyní došlo v územním řízení, které vede magistrátní odbor ochrany prostředí, k doplnění podkladů, avšak podle starosty nijak nereagují na námitky Prahy 1. Těmi, kromě uvedených, jsou mimo jiné chybějící pravidla pro pohyb lodí v centru Prahy, už tak velké množství turistických lodí na řece, bezpečnost při povodních či chybějící prověření nárůstu emisí zplodin a hluku.

Stavbu plavební komory odmítá také sousední Praha 5, se kterou bude Praha 1 ve věci spolupracovat. Nyní obě strany čekají, jak územní řízení dopadne. V případě kladného rozhodnutí se proti němu podle všeho odvolají.

Text Michal Kalina, vizualizace: Ředitelství vodních cest ČR, 2014

Proti komoře vznikla z občanské iniciativy i petice Zachraňme Vltavu v centru Prahy, jejíž sběr probíhá do pondělí 5.8. 2019.