Revitalizace ulice Na Poříčí a projekt Zklidnění Petrské čtvrti – to byla témata tiskové konference, která se ve středu 11. října uskutečnila v kavárně Citadela v Klimentské ulici v Petrské čtvrti. Konference zároveň sloužila jako pozvánka na veřejnou debatu, jež se bude 8. listopadu od 18 hodin konat v offline i online formě v Černé labuti a která otevře diskuzi o projektu Zklidnění Petrské čtvrti.

„Městská část nemá pouze reagovat na to, co se po ní žádá, ale i přicházet s myšlenkami širšího rozsahu,“ uvedla na úvod starostka Terezie Radoměřská.Středu pak označila za začátek debat, jak Petrskou čtvrť zpříjemnit.

Projekt Zklidnění Petrské čtvrti navazuje na letitý projekt revitalizace ulice Na Poříčí. Ten má podle svého autora architekta Marka Tichého přinést mj. značné rozšíření chodníků, řadu nových stromů a další ostrovy zeleně, terénní úpravy zajišťující efektivní stahování srážkové vody ke stromům a jejich kořenům, mlžítka, pítka a další prvky zpříjemňující a zklidňující pobyt v ulici i v jejím okolí.

Projekt Zklidnění Petrské čtvrti má tedy podle radního Prahy 1 pro dopravu Vojtěcha Ryvoly na co navazovat. Vyzdvihl v této souvislosti přínos dlouhodobé práce architekta Tichého a místní podnikatelky Danuše Siering, zakladatelky iniciativy GoFlorenc, jejímž cílem je právě revitalizace ulice Na Poříčí a která na prvopočátku rozeslala v rámci dotazníkového šetření deset tisíc dotazníků. Více informaci: www.goflorenc.cz.

„Projekt Zklidnění Petrské čtvrti je navržen tak, aby se o této lokalitě přemýšlelo jako o celku. Petrská čtvrť má v tomto směru i tu výhodu, že je jasně ohraničená. A je teď na diskuzi obyvatel, Spolku přátel Petrské čtvrti, podnikatelů, architektů a dalších místních osobností a subjektů, jak a jestli se projekt posune dál a jak ten celek bude zevnitř utvářen,“ vysvětlil radní Vojtěch Ryvola. Projekt by měl podle něj v první řadě omezit tranzitní dopravu, zklidnit zdejší ulice a zároveň do nich vlít více sousedského života.

Revitalizace ulice Na Poříčí

Vzhled ulice dlouhodobě neodpovídá jejímu významu rušné obchodní třídy. Ačkoli parter je plný obchodů a restauračních provozů, ulice přesto působí uživatelsky nepřívětivě až zanedbaně.

Ulice by měla projít zásadní proměnou ve smyslu zlepšení pobytového komfortu. Po letech, kdy byla poněkud zapomenutá, by se měla znovu stát přitažlivým městským prostorem. Historicky byla ulice tepnou propojující samotný střed Prahy a území s výrazným rozvojovým potenciálem směrem do Karlína. Také proto zde vzniklo velké množství staveb, které jsou skutečnou čítankou moderní architektury. Smyslem plánované revitalizace je také podtrhnout její výjimečnost a navrátit jí někdejší glanc. Mimo jiné rozšířit chodníky a změnit jejich vzhled stromořadím a místy k zastavení. To vše bude zakomponováno do prostoru s ohledem na historické památky a stále atraktivní obchodní a společenský parter.

Uvažované zkrácení přechodů by mělo omezit možné kolize při pohybu chodců. Chystá se také usměrnění dopravy s tím, že potřebné množství pohotovostních stání by zůstalo zachováno. Měly by být limitovány zbytné průjezdy lokalitou.

Projekt Zklidnění Petrské čtvrti

Městská část Praha 1 připravuje k veřejné debatě návrh projektu Zklidnění Petrské čtvrti. Zúčastnit by se jí měli zejména místí rezidenti, ale i živnostníci a další podnikatelské subjekty, Spolek přátel Petrské čtvrti, architekti, odborníci z řad Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a další.

Velké setkání k tématu, které by uvedenou debatu mělo odstartovat, se uskuteční 8. listopadu od 18 hodin v Černé labuti za účasti představitelů MČ Praha 1, vedení hlavního města, Spolku přátel Petrské čtvrti, místních podnikatelů, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy…

Hlavní cíle projektu (návrh):

  • Zklidnění dopravy pomocí zamezení tranzitu přes tuto oblast
  • Celou oblast převézt do režimu obytné zóny
  • Vybudování nové úrovně života

Vedlejší cíle (návrh):

  • V co možná největší míře provést ekologizaci čtvrti (zastínění ulic, výsadba zeleně, vodní
  • prvky, pítka, chladicí prvky…)
  • Bezpečnost pro každého (např. jasná přednost pro pěší v okolí mateřských a základních škol, sociálních zařízení)
  • Kultura do ulic (rozvíjet klidová místa s možností posezení a odpočinku a místa pro možné kulturní akce a komunitní setkání)

Do debaty se v předstihu zapojili studenti z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického, kteří navrhli úpravy, jež by přinesly změny dopravního režimu, tedy i parkování, které by Petrskou čtvrť výrazně zklidnily a podstatně zazelenily.

Studenti se se svým pedagogickým vedením (architekt a pedagog Fakulty architektury ČVUT Jiří Pavlíček) inspirovali některými evropskými metropolemi, zejména pak Barcelonou a jejími superbloky. Ty ovlivnily i obyvatele, architekty, projektanty a další odborníky ve Vídni, Berlíně, Oslu, New Yorku či Seattlu.

A co to tzv. superbloky jsou? V případě Barcelony se jedná o lokality o rozměrech zhruba 400 x 400 metrů, tvořené cca devíti bloky budov. Doprava je soustředěna po jejich stranách, v ulicích, jež je protínají, pak mají absolutní prioritu chodci, zeleň, hřiště, lavičky, školy, provozovny. Jedná se polyfunkční čtvrti plné zeleně, nabízející všechny základní služby a funkce.

Studenti své představy odprezentují na setkání v Černé labuti.