Jak postupovat, jestliže u státního občana ČR nastane matriční událost v zahraničí (narození, sňatek, úmrtí, registrované partnerství)

Formuláře

  • Zápis narození – PDF, DOC
  • Zápis uzavření manželství – PDF, DOC
  • Zápis partnerství – PDF, DOC
  • Zápis úmrtí – PDF, DOC

Přílohy:

Legislativa:

Základní informace
Rozšířené informace