Vjezd na pěší zóny MČ P1

Přílohy:

 • Žádost o souhlas k vjezdu na pěší zónu (Dlouhodobý souhlas) – PDF, DOC
 • Žádost o souhlas k vjezdu na pěší zónu (Krátkodobý souhlas) – PDF, DOC

Legislativa:

Vyřizuje:

 • Odbor péče o veřejný prostor – oddělení dopravy – Ing. Pavel Straka
 • krátkodobé souhlasy i dlouhodobé souhlasy

Kontakt:

 • Ing. Pavel Straka
  tel. 221 097 798, e-mail: pavel.straka@praha1.cz
  Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 4. patro, kancelář č. 418

Správní a místní poplatky:

 • bez poplatku (v případě vjezdu do lokalit 28. října, Na Můstku, Na Příkopě, Rytířská, Provaznická, Havířská, Melantrichova a Michalská se vydává bezkontaktní karta po zaplacení  manipulačního poplatku 500,– Kč + vratné zálohy 500,– Kč)

Postup:

K žádosti o souhlas k vjezdu na pěší zónu je třeba doložit:

 • v případě stavebních prací: stavební povolení nebo ohlášení stavby, příp. objednávku
 • seznam klientů na pěší zóně
 • nájemní smlouvu v případě parkování v garážích na pěší zóně
 • kopii velkého technického průkazu vozidel
 • oprávnění k podnikatelské činnosti
 • plnou moc k jednání, převzetí rozhodnutí a vzdání se práva na odvolání (v případě zastoupení jinou osobou)

Silniční správní úřad projedná podaný návrh z hlediska nutnosti vjezdu na pěší zónu mimo stanovený režim. V případě kladného projednání vydá silniční správní úřad tj. Odbor dopravy ÚMČ Praha 1 souhlas k vjezdu.

Lhůta k vyřízení:

 • obvykle 30 dnů dlouhodobé souhlasy
 • min. 10 dnů krátkodobé souhlasy

Odvolávací orgán:

 • není