22.10.2019Soubory hlasování9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 010222019_01.txt 10222019_02.txt 10222019_03.txt 10222019_04.txt 10222019_05.txtÚvod a Program jednání
bod č. 110222019_06.txtProdej části pozemku parc. č. 45/3, k. ú. Nové Město, obec Praha (dvůr v ul. Jindřišská)
bod č. 210222019_07.txt 10222019_08.txtŽádost vlastníka bytové jednotky č. 584/14 o směnu za bytovou jednotku č. 584/4 ve vlastnictví MČ P1, v domě č. p. 584, na pozemku parc. č. 2303, Krakovská 1, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 310222019_09.txtOdnětí pozemku parc. č. 1133/2 v k. ú. Staré město, Praha 1, o výměře 5 m2, a svěření pozemku parc. č. 1133/3, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1, o výměře 4 m2 (Anenské náměstí)
bod č. 410222019_10.txtOdnětí části pozemku č. parc. 352/1, nově značeno dle oddělovacího geom. plánu č. č. 686-29/2019 ověřeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu dne 8. 4. 2019 jako č. parc. 352/7 o výměře 481 m2
bod č. 510222019_11.txtZměna výdajových položek v Bezpečnostním fondu
bod č. 610222019_12.txt 10222019_13.txt 10222019_14.txt 10222019_15.txt 10222019_16.txt 10222019_17.txtNávrh na udělení čestného občanství
bod č. 010222019_18.txtProcedurální hlasování o pokračování jednání ZMČ P1 i po 21 hod. do vyčerpání všech bodů Programu
bod č. 710222019_19.txt 10222019_20.txtStanovisko Městské části Praha 1 ke stavbě zázemí a veřejné toalety ve Velké strahovské zahradě
bod č. 8bez hlasováníDotazy a interpelace
bod č. 910222019_21.txt 10222019_22.txtStanovisko Městské části Praha 1 k provozování sdílených koloběžek
bod č. 1010222019_23.txtStanovisko Městské části Praha 1 k provozování sdílených kol a koloběžek
bod č. 1110222019_24.txtKrátkodobé pronájmy
bod č. 1210222019_25.txtZpráva – jednání o Nemocnici Na Františku
bod č. 1310222019_26.txtVizuální smog na Praze 1