Jen v prvním čtvrtletí tohoto roku řešili městští strážníci 1 908 přestupků na pěších zónách na území Prahy 1. Zpravidla se jednalo o nerespektování zákazu vjezdu na pěší zónu a zákazu parkování. Za loňský rok se počet těchto prohřešků vyšplhal zhruba na 10 000. Velmi problematická je v tomto směru situace na náměstí Republiky, na které z ulic Na Příkopě, Na Poříčí a Revoluční neoprávněně vjíždí řada neukázněných řidičů.

Proto se tam dnes konala dopravně bezpečnostní akce organizovaná Městskou policií a Prahou 1. Vjezd je na zdejší pěší zónu povolen do deváté hodiny ranní pro zásobovací automobily. Po deváté hodině je provoz v těchto místech zakázaný, to však mnohým motoristům zjevně nevadí. 

Řešení situace bohužel nepomáhá fakt, že městští strážníci nejsou díky stanovisku Ministerstva dopravy oprávněni na pěších zónách pokutovat řidiče přímo na místě. „Když toto řidiči zjistili, tak se i ze zdejší pěší zóny stala normální ulice,“ vysvětlil radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Ryvola, který zlepšení situace spatřuje v návratu pravomoci městských strážníků pokutovat prohřešky hned na místě. 

„Domluvil jsem schůzku ředitele Městské policie Prahy 1 pana Stejskala s paní poslankyní Ožanovou, abychom společně projednali potřebné doplnění právě projednávaného zákona o provozu na pozemních komunikacích. Zároveň jsem se pokoušel přes své kolegy z Prahy 1 iniciovat ze všech stran návrat rozumného vybírání pokut,“ dodal Vojtěch Ryvola.

Podle radní pro sociální věci a bezbariérovost Ivy Antalové je problém v pohybu aut po pěší zóně také v tom, že občané neočekávají, že na pěší zóně budou jezdit auta. Ta lze vnímat jako bariéru pro všechny občany. „Bezbariérovost se netýká pouze osob na vozíčku, ale také seniorů anebo rodin s kočárky, tedy všech, kteří mají náročnější možnosti pohybu. Při chůzi po pěší zóně neočekávají, že tady to auto bude, a může tak dojít k úrazu,“ uvedla konkrétní rizika radní.