Památný den sokolstva si připomněli v pátek 8. října obyvatelé České republiky i významní představitelé státu a místní samosprávy. Hlavní pietní akt se konal v Tyršově domě na Malé Straně za účasti například předsedy Senátu Miloše Vystrčila, místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Pikala, pražského primátora Zdeňka Hřiba a také starosty Městské části Praha 1 Petra Hejmy.

Přesně před osmdesáti lety (8. října 1941) byla na pokyn zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha rozpuštěna Česká obec sokolská. „Během takzvané akce Sokol zatklo gestapo všechny sokolské představitele. Dohromady to bylo 1 500 činovníků. Za druhé světové války bylo zavražděno nebo zemřelo v boji 3 387 sokolů,“ připomněl při pietním aktu historik a vzdělavatel České obce sokolské Michal Burian. „Je důležité si uvědomit, že už o osmdesát let dříve dostalo sokolské hnutí do vínku od svých zakladatelů kromě tělocvičné činnosti také výchovu k vlastenectví,“ dodal.

To byl také důvod, proč byla sokolská obec v době vyhlášeného Protektorátu Čechy a Morava jednou z největších hrozeb pro nacisty. „Její členové naprosto zásadním způsobem přispěli k našem národnímu sebeuvědomění, ke vzniku samostatného státu i k boji proti totalitám – nejdříve té nacistické a po ní komunistické,“ ocenil starosta Prahy 1 Petr Hejma a dodal: „Skláním se proto společně s vámi před památkou těch sokolek a sokolů, kteří přitom za náš národ a zemi položili své životy.“ Pro naši městskou část je podle jeho slov ctí, že na jejím území, kromě dalších významných institucí, sídlí také Česká obec sokolská.

Pietního aktu v Tyršově domě se účastnila také Dagmar Evaldová, poslední žijící svědkyně Akce Sokol, v rámci které skončili v poutech a poté zemřeli v koncentračním táboře také její otec a strýc. „Jsem už poslední, kdy to dny pamatuje. Když tatínek naposledy odcházel, řekl mi: Nezapomeň, že jsem z tebe chtěl mít sokolku. Ty víš, co to znamená. Já jsem to jako tehdy čtrnáctileté dítě dobře věděla a snažila jsem se do Sokola vrátit, jakmile to bylo možné. Děkuji, že jste přišli a že na ty naše drahé vzpomínáte,“ uvedla paní Evaldová.

Sokolská organizace, kterou v únoru 1882 založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, měla velké zásluhy na proniknutí tělovýchovné činnosti mezi nejširší vrstvy obyvatel. V současnosti má Sokol asi 160 000 členů a funguje ve zhruba tisícovce měst a obcí. Kromě Česka jsou jeho jednoty i v dalších zemích, kde žijí čeští krajané.