Už devět let se sousedé z Petrské čtvrti scházejí na svém náměstí, aby si společně s vystupujícími umělci adventně zazpívali a popřáli krásné Vánoce. Počasí je každý rok jiné, hezká atmosféra, doma napečené dobroty, něco na zahřátí, tvůrčí dílny pro děti nebo stánek pracovní dílny pro ženy v ohrožení Metráž ale zůstávají. Stejně jako Divadélko Koník, pěvecký soubor Gut! a Podřipský žesťový kvintet.

O to všechno a o řadu dalších skvělých akcí pořádaných v průběhu celého roku se stará Spolek přátel Petrské čtvrti, kterému tímto děkujeme a jehož členům i dalším petrským sousedům přejeme hezké svátky. Na shledanou v určitě lepším roce 2020!