Slavnostního přijetí na Staroměstské radnici se dostalo žákům ZŠ Brána jazyků a jejich přátelům z Collège Jean Rostand z Nîmes, kteří jsou v Praze na výměnném pobytu.

„S francouzským národem nás dlouhodobě pojí ty nejvřelejší vztahy a mě velice těší, že toto přátelství má i podobu spolupráce a partnerství mezi školami, učiteli a žáky,“ ocenil místostarosta Prahy 1 pro školství a otevřenou radnici Pavel Nazarský, který děti s doprovodem přijal v krásném Brožíkově sále na Staroměstské radnici.

Collège Jean Rostand se nachází v jihofrancouzském městě Nîmes, ležícím necelou hodinu cesty od Středozemního moře. Praha 1 a Nîmes jsou od roku 1967 partnerskými městy. „Spolupráce našich dvou škol pak letos oslavuje páté narozeniny,“ doplnila Markéta Šafránková, učitelka francouzštiny ZŠ Brána jazyků, která je nositelkou jednoho z nejstarších francouzských vyznamenání – Řádu akademických palem. Vyznamenání je udělováno za zásluhy ve vzdělání, vědě a kultuře a bylo založeno císařem Napoleonem roku 1808.

„Současný výměnný pobyt je pro naše studenty, většinou poprvé letící letadlem a cestující bez rodičů do zahraničí, velmi důležitý a já věřím, že v nich návštěva povzbudí chuť do dalšího cestování a poznávání,“ prohlásila Anne-Sophie Chaplain, učitelka z Collège Jean Rostand, a poděkovala za krásné přijetí na Staroměstské radnici i za podporu žákovských výměn.