Kurzy začínají 16. září 2019

Pondělí 19:00 – 21:00 Dynamické cvičení (ZŠ Karmelitská 13)
Středa 18:00 – 20:00 Zdravé jógové protažení (Gymnasium Josefská 5)
Pátek 18:00 – 20:00 Dynamická meditace (prvky z Taj-czy cjuaň (Tai-či), Čchi-kung, …) (ZŠ Karmelitská 13)
Cena lekce (2 hod): 160 Kč
Cvičení probíhá za podpory Městské části Praha 1

Zájemci se hlásí e-mailem, příp. telefonicky a budou jim sděleny další podrobnosti:

Ing. Petra Krulichová, manažerka 604 765 273
MUDr. Jiří Kučera, praktický lékař pro dospělé 605 216 143
relaxartecentrum@gmail.com

RELAX ARTE Sanatorium s.r.o. uskutečňuje léty ověřený projekt – pohybem ku zdraví, a to přiměřeně dle sil každého, u všech generací. Kombinací různých druhů cvičení, posilování a masáží se pod dozorem odborníků postupně zlepšuje zdraví tělesné i duševní. Cvičenci-klienti se potkávají s instruktory, trenéry, mistry různých typů cvičení, kteří ve spolupráci s lékaři, terapeuty, maséry, psychology (i osobními kouči) umožňují komplexní přístup ke klientovi. Společnými silami urychlují ozdravný proces.

R. A. S. od roku 2018 má sídlo a působí na Praze 1. Cvičení probíhá v tělocvičnách škol na Malé Straně (Karmelitská ev. Josefská). Své ozdravné působení poskytuje jak mladším, přetíženým prací, tak i příliš odpočívajícím seniorům. VŠEM VYLEPŠUJE CIVILISAČNÍ, PSYCHOSOMATICKÉ OBTÍŽE, které se zde ve stresujícím prostředí – hluku, smogu, davech turistů a množství aut, snadno rodí. Cvičit může opravdu každý. Přístup je individuální dle schopností, trénovanosti klienta, náročnosti jeho požadavků. Lidí v centru, kteří potřebují cvičit jsou tisíce, a to všeho věku. Umístění tělocvičen de facto v zeleni, těsně pod vrchem Petřínem má mnohé výhody. Relativně čistý vzduch – možno cvičit i v parku, a také dobré spojení.

Cvičí se až 3x týdně. V programech je obsažen kardio trénink přizpůsobený obtížností fyzické úrovni skupiny klientů, jógové protažení, čchi-kung, taj-czy cjuaň, ale i tanec, meditace statické a dynamické (prvky z Osho) a také rehabilitační posilovací a koordinační cvičení.

Na začátku cvičení je vhodné mít vyšetření lékařem. Někteří cvičí na vlastní podepsanou zodpovědnost. Na konci se provede zhodnocení včetně analýzy dopadu programu na jejich zdraví.

Struktura cvičení je zaměřena na: srovnání páteře a kloubů, posílení energetického systému těla, odstranění svalových dysbalancí, posílení kardiovaskulárního systému, zhubnutí, práci s emocemi….

Metody cvičení: psychosomatická cvičení, automasáže, komplex na páteř a klouby, dechová cvičení, vývojová kineziologie, metoda Mojžíšové, rehabilitační posilovací a koordinační cvičení. Připravena je i arte a muziko terapie.

Bonusem je lékařský dohled již před spuštěním programu, zvláště pro seniory. Stav hodnotí praktičtí lékaři, MUDr. Jiří Kučera, MUDr. Ota Maňas, případně internista, neurolog, ortoped…