Ve středu 7. června byla slavnostně otevřena nová pasáž spojující Biskupský dvůr 1148/5 s Těšnovem. Nese jméno profesora Vladimíra Lista, významného elektrotechnického inženýra a vysokoškolského pedagoga, který se zasloužil o elektrifikaci Československa a o zavedení československých technických norem. V roce 1926 byl se stavitelem Bohumilem Beladou spoluautorem návrhu na výstavbu čtyř podzemních tratí pod názvem „Podzemní rychlá dráha pro Prahu“, který se stal částečnou předlohou podoby pozdějšího pražského metra.

Místo nebylo vybráno náhodně, u vstupu do Listovy pasáže na adrese Biskupský dvůr 1148/5 totiž sídlí Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Česká agentura pro standardizaci (ČAS), tedy organizace, které navazují na činnost profesora Lista v oblasti technické normalizace.

Slavnostního otevření Listovy pasáže a odhalení pamětní desky profesora Vladimíra Lista byli přítomni také Mgr. Viktor Pokorný, předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Mgr. Zdeněk Veselý, ředitel České agentury pro standardizaci. Za městskou část Praha 1 se zúčastnil 1. místostarosta David Bodeček. „Je pro mě čest, že jsem jedním z prvních návštěvníků nové pasáže,“ uvedl svoji řeč místostarosta a poděkoval hostům za jejich účast na tomto historickém okamžiku.