Jak jsme vás včera informovali, pronajme Praha 1 školní dvůr ZŠ nám. Curieových společnosti Metrostav, a to pro potřeby demoličních prací na sousední budově a následné nové výstavby části hotelového komplexu bývalého hotelu InterContinental.

Doba nájmu poběží od 4. května 2023 do 31. srpna 2024. Po skončení demoličních prací (předpokládaný termín jejich ukončení je 30. červen 2023) bude předmět nájmu – 567 m2 školního dvora – zúžen na pouhých 64 m2 školního dvora, a to pouze do uvedeného data 31. srpna 2024. Není tedy pravda, jak deník Metro v tištěné verzi naznačil, že hřiště (dvůr) bude trvale zmenšeno. Chybnou formulaci už deník Metro ve své online verzi odstranil.

Investor projektu “STAROMĚSTSKÁ BRÁNA – REKONSTRUKCE HOTELU INTERCONTINENTAL“, společnost WIC Prague, a.s., se v této souvislosti zavázal k řadě kompenzací:  

  • Městské části věnuje pozemek ve svém vlastnictví, který už teď tvoří součást školního hřiště.
  • Dále škole věnuje 750 tisíc korun na její rozvoj. V této souvislosti uvedl deník Metro nepravdu, když v tištěné verzi uvedl v titulku „750 tisíc za uřízlé školní prolézačky“. Už před měsícem jsme totiž v tiskové zprávě informovali, že ředitelka ZŠ nám. Curieových Tereza Martínková vyvrátila nepravdy šířené na sociálních sítích, podle kterých investor v předstihu svévolně odstranil prolézačky na uvedeném pozemku. „Prolézačky byly odstraněny na mou žádost, protože byly ve špatném technickém stavu,“ uvedla už tehdy Tereza Martínková. Deník Metro už zmíněný titulek v článku ve své online verzi změnil.
  • Investor také uhradí případné zvýšení nákladů na plánovanou rekonstrukci povrchu školního hřiště (dvora), která bude kvůli stavebním pracím na sousední budově hotelového komplexu posunuta, a to až do výše 500 tisíc korun.
  • Společnost WIC se rovněž zavázala, že po celou dobu nájmu bude hradit tržní náklady monitoringu hluku a prašnosti a bude také spolupracovat se soudní znalkyní se specializací na azbest a ostatní anorganická vlákna Zojou Guschlovou.
  • Bude také pravidelně každých 14 dní informovat městskou část a školu o průběhu stavby a stanoviscích stavebního dozoru. V případě překročení imisních a emisních limitů budou neprodleně přerušeny veškeré stavební práce.