Jste obyvatelé městské části, docházíte sem pravidelně do zaměstnání, nebo tudy jen projíždíte? Veřejný prostor Prahy 1 se týká nás všech a my vám nyní přinášíme článek představující odbor, který se stará právě o to, abychom se zde cítili co nejlépe.

Má na starost úklid, udržování zeleně, správu komunikační sítě a řadu dalších činností, které dbají na kvalitu veřejného prostranství a zároveň kontrolují dodržování nastolených norem a pravidel. Pokud jste v této problematice dosud neměli jasno, tak rozhodně věnujte pozornost následujícím řádkům. Seznamte se s odděleními V předchozích číslech magazínu JEDNA jste se v rámci této rubriky mohli dočíst, že činnost odborů je rozdělena mezi několik oddělení. Ani v případě Odboru péče o veřejný prostor tomu není jinak. Prvním z nich je Oddělení dopravy. Z názvu již vyplývá, že tento orgán se zaměřuje zejména na správu komunikační sítě Prahy 1. „U nás dělíme ulice na tzv. vybranou komunikační síť, kterou má spravovat Magistrát hlavního města Prahy, a následně na ostatní místní komunikace, které máme na starost my,“ představuje kompetence oddělení vedoucí celého odboru Ludvík Czital. Spravování ulic Prahy 1 není však pouze o opravách nebo úklidu. Oddělení má na starost téměř vše, co denně využíváme nebo se s tím alespoň setkáváme: reklamní stojany, pevné stánky, restaurační předzahrádky, ale třeba i pořádání významných kulturních či sportovních akcí. „Mohu uvést například Pražský maraton, který se za normálního stavu koná každoročně a jeho administrativní příprava trvá několik měsíců,“ popisuje Czital.

Následuje Oddělení životního prostředí. Samotné životní prostředí je velice široký pojem a pestrá je i práce tohoto úseku. Samozřejmostí je ochrana fauny i flóry na Praze 1, ale u ní to zdaleka nekončí. Svoz odpadu, udržování zeleně, správa dětských hřišť, ale například i vydávání loveckých povolení. Praha je podle indexu HUGSI z roku 2021 třináctým nejzelenějším městem na světě, a to právě i díky práci zdejší městské části a jejích zaměstnanců. Podstatnou částí nejen tohoto odboru je Oddělení kontroly. Na dodržování pravidel musí dohlížet celkem pět kontrolorů, kteří pracují velice často v terénu. Přestupky a správní delikty jsou různorodé. „Často je nutné spolupracovat s městskou i státní policií,“ vysvětluje Ludvík Czital. Jsou to právě Policie ČR a Městská policie Praha, kdo nejčastěji podává podněty k zahájení správního řízení.

Konkrétní příklady:
Pojďme se nyní podívat na často diskutovaná témata, která úzce souvisí s činností odboru. Lidé totiž většinou netuší, jaké jsou kompetence městské části a v jakých situacích se na Úřad MČ Praha 1 obracet.
Předzahrádky – složité a bezpochyby kontroverzní téma. Po centru Prahy jich nalezneme spoustu. Jejich vzhled často narušuje historický ráz Prahy. Odbor péče o veřejný prostor v tomto ohledu však dohlíží jen na příslušná povolení k provozování předzahrádky a zda svými rozměry nepřesahuje povolené normy. „Bohužel estetická stránka těchto objektů je věcí památkářů a my ji nejsme schopni nějakým způsobem řešit,“ popisuje Czital. Zároveň upozorňuje na to, že ani vymáhání nelegálních předzahrádek není jednoduchou záležitostí. „Řízení se totiž velice často protahují a pokuty, které lze uložit, nejsou příliš vysoké. Nepovolenou zahrádku tedy nelze vystěhovat ze dne na den,“ doplňuje vedoucí odboru.
Udržování a výsadba zeleně na Praze 1 je určitě předmětem řady debat, které často probíhají i mezi mimopražskou veřejností. Vedoucí Oddělení životního prostředí Zdeněk Krenk upozorňuje, že prostá výsadba v co největším množství není úplně správnou myšlenkou. „Nacházíme se v silně urbanizované lokalitě a zároveň v památkové rezervaci. Dochází zde ke střetu dvou světů. Na jedné straně máme občany bojující za co nejvíce zelené centrum Prahy. Naopak proti tomu stojí památkáři, kteří nechtějí narušovat historický odkaz našeho města,“ vysvětluje vedoucí Oddělení životního prostředí.


Také úklid a s ním spojené komunální služby nejsou nic jednoduchého. Už jen proto, že v naší městské části existuje přes třicet venkovních a na 850 domovních stanovišť pro odpad. Venkovní stanoviště umožňují občanům třídit mimo jiné i kovy, tetra-packy nebo kartony. Zajímavostí jsou tzv. hnízda, u kterých je příslušný kontejner uschován pod zemí a nenarušuje natolik vzhled památkové rezervace. V současné době jich v Praze 1 funguje přibližně patnáct a další mají přibývat. I zajišťování běžných odpadkových košů v lokalitě městské části patří do agendy tohoto odboru. I když ne tak docela. „V parcích spravujeme na 300 košů. V ulicích musíme částečně suplovat roli Technické správy komunikací, a máme zde proto vlastní odpadkové koše,“ zmiňuje Zdeněk Krenk.

Úklid navíc nespadá pouze pod životní prostředí, ale zabývá se jím i Oddělení dopravy. Nejde však pouze o každodenní údržbu, ale například i o opravy drobných výtluků, které je oddělení schopno vyřešit již během 48 hodin. I tím se následně zamezuje větším dopravním komplikacím, které blokují plynulost provozu aut i MHD.

Z uvedených příkladů je jasné, že tento odbor často supluje činnost magistrátních firem, a tak je při jakékoli kritice veřejného prostoru nutné přemýšlet o tom, kdo konkrétně si naše výtky zaslouží a komu naopak poděkovat za nadstandardní služby. Za nás si Odbor péče o veřejný prostor ÚMČ Praha 1 poděkování zaslouží.