Zhruba čtyři desítky organizací aktivních na poli sociálních služeb se představily během Dne vzájemné pomoci – veletrhu sociálních služeb a neziskových organizací 2023, který se ve středu 20. září uskutečnil ve vnitřních i venkovních prostorech paláce Žofín.

„Uspořádáním Dne vzájemné pomoci jsme obnovili tradici veletrhů sociálních služeb na Žofíně, které se zde konaly poprvé v roce 1996 za účasti bývalého prezidenta Václava Havla,“ vyzdvihla Ivana Antalová, radní Prahy 1 pro sociální věci a bezbariérovost, a v úvodní diskuzi mj. upozornila na nutnost zajištění dostatečných zdrojů a vzdělávání pro ty, kteří v sociálních službách pomáhají.

Den vzájemné pomoci – veletrh sociálních služeb a neziskových organizací uspořádala městská část Praha 1 ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy pod záštitou ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, náměstkyně primátora Alexandry Udženije, starostky Prahy 1 Terezie Radoměřské a radní Prahy 1 pro sociální věci a bezbariérovost Ivany Antalové. „Jsem velmi ráda, že se podařilo zorganizovat takto náročnou celodenní akci prezentující sociální služby,“ ocenila Terezie Radoměřská a zdůraznila celospolečenský přínos cílené pomoci potřebným. Upozornila na náročnost a obtížnost práce v sociálních službách, ale i na odvahu, kterou musejí prokázat lidé, aby si dokázali přiznat, že potřebují pomoc druhých.

Veletrh doprovázel bohatý program tvořený přednáškami, panelovými diskuzemi odborníků, ale rovněž divadelním představením souboru Jedličkova ústavu Už! a koncertem kapely The Tap Tap.

O občerstvení se postarala Potravinová banka pro Prahu a Střední Čechy, jež byla společně s Nadačním fondem humanitární pomoci partnerem festivalu. Vstup na celou akci byl zdarma.