Výstava je realizována v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II – Praha1. Projekt je financován z prostředků ESF.

Na 6 desítek výtvarných děl žáků základních škol a studentů gymnázií z Prahy 1 inspirovaných 58. mezinárodním bienále výtvarného umění v Benátkách 2019.Tři výtvarné pedagožky se rozhodly se svými žáky a studenty reflektovat principy a myšlenky moderního umění prezentovaného na této světové přehlídce. Vystavovaná díla jsou svébytná, odrážejí autorské vedení pedagogů, ale dobře spolu komunikují. Vytvářejí pestrou škálu přístupů, názorů, technik, tak, jako skutečné „velké“ bienále.

Původní koncept výstavy byl připravován ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy na prostory Galerie1. Vzhledem k uzavření galerií nemohla být výstava realizována v plném rozsahu.  Jsme velice rádi za možnost zrealizovat výstavu v prostorách radnice, i když v menším rozsahu, který ovšem nijak neubral na kvalitě vystavovaných prací. 

Většina děl žáků a studentů vznikla v době distanční výuky pod individuálním pedagogickým vedením.  Toto je potřeba vyzdvihnout, neboť některé školy distančně výchovy nevyučovaly.

Pokud to epidemická situace dovolí, budou součástí výstavy doprovodné akce jako beseda s osobností či komentovaná prohlídka pro studenty, pedagogy a veřejnost.

Inspirace:

BÝVALÉ NEJISTÉ TUŠENÉ – VÝSTAVA STANISLAVA KOLÍBALA V ČESKO-SLOVENSKÉM PAVILONU V BENÁTKÁCH

Zadání: porozumět dílu S. Kolíbala a inspirovat se jím pro svoji tvorbu, jak po stránce výtvarné, tak i myšlenkové.  Uvažovat nad otázkami, které se prolínají jeho dílem, jako nestabilita a labilita, otázka času, trvání a zániku, hledání řádu a harmonie a vyjádřit je vlastní výtvarnou činností.

Škola: Malostranské gymnázium, Praha 1Výuka: distanční

Třídy: 1.AG, 1.BG, 2.AG, 4.BG, 6.AGTechnika:  kresba, akvarel, papírová koláž, sprejování, digitální tisk, asambláž, kašírování, práce s powertexem, kombinovaná technika

Pedagog: RNDr. Tamara Hořejšová

RECYKLACE – UDRŽITELNOST – DESIGN

Zadání: autorská prezentace s výběrem prací současných umělců z Biennale Arte 2019, autorský článek Venice design 2019 (časopis Domov 4/2019)

Škola: Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1

Výuka: školní distanční

Třídy: tercie, kvinta

Technika: fotografie, počítačová grafika, kresba, malba, koláž, objekty

Pedagog: Mgr. Šárka Dumbrovská

IKONY – REBÉLIE – SVĚT

Zadání: autorská prezentace s výběrem prací současných umělců z Biennale Arte 2019, zamyšlení se nad problémy současného světa a kulturních menšin, lidskými hodnotami a vztahu člověka k věcem.

Škola: Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1

Výuka: školní distanční

Třídy: tercie, kvarta, kvinta

Technika: fotografie, počítačová grafika, kresba, malba, koláž

Pedagog: Mgr. Šárka Dumbrovská

LIDÉ – EMOCE – IDENTITA

Zadání: autorská prezentace s výběrem prací současných umělců z Biennale Arte 2019, zamyšlení se nad příběhy lidí, jejich osudy, emocemi a vlastní identitou. Inspirace podpořena současnou zkušeností života v pandemii

Škola: Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1

Výuka: školní distanční

Třídy: tercie, kvinta

Technika: fotografie, počítačová grafika, kresba, malba, koláž

Pedagog: Mgr. Šárka Dumbrovská

MODEL SVĚTA

Zadání: Biennale Arte 2019, instalace Mikrosvět, Liu Wei, Čína (Arsenale).

Impulz k volnému výtvarnému přepisu objektu Mikrosvět a ke ztvárnění osobního modelu světa

Škola: ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Praha 1

Výuka: školní a distanční

Třídy: 6.A, 8.A., 9.A  

Technika: kresba, malba, koláž

Pedagog: Mgr. Dana Benešová-Trčková

Instalace výstavy s názvem „Model světa“ je k dispozici na radnici vždy v úřední hodiny. Výstava vznikla v rámci projektu MAP II a Praha 1.