Šance na restart pro vás, kteří dlužíte veřejnoprávní instituci. Uhraďte exekutorovi od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 jistinu, tedy dlužnou částku vůči veřejným institucím, plus poplatek a díky akci „Milostivé léto“ vám bude zbytek dluhu odpuštěn.

Využijte jedinečnou šanci osvobodit se od svých dluhů a začněte znovu normálně žít!

Neváhejte s podáním žádosti

Akce „Milostivé léto“ je časově omezená, a to od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. Exekutoři
mohou být zahlceni počtem žádostí, proto neodkládejte vaše rozhodnutí a jednejte hned!

Jaké podmínky musíte splňovat?

• Máte dluhy za jízdu načerno, na nájmu v obecním bytě, dluhy vůči některým
dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu, dluhy vůči některým
zdravotním pojišťovnám, za regulační poplatky v některých nemocnicích,
nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další.

• Vaše dluhy jsou již v exekuci.

• Vaše exekuce je vedena soudním exekutorem.

Jak se můžete zbavit dluhu?

• Stačí zaplatit základní nesplacenou částku, kterou dlužíte (tzv. jistinu), a k tomu
908 Kč (poplatek + DPH) exekutorovi za ukončení exekuce a budou vám
odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále.

• Pošlete exekutorovi doporučený dopis, ve kterém jej požádáte o vyčíslení dosud
nesplacené jistiny a zároveň jej informujte, že využíváte Milostivé léto.

Za jakých okolností Milostivé léto nelze využít?

• Vaše dluhy jsou vůči soukromým věřitelům. Netýká se tedy půjček, dluhů u telefonních
operátorů nebo dluhů na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt.

• Vaše dluhy odkoupil soukromý subjekt.

• Vaše dluhy ještě nejsou v exekuci nebo jste v oddlužení.

• Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení.

Nevíte si rady, popř. máte dotazy? Neváhejte se obrátit na následující organizace:

Dluhová poradna organizace Člověk v tísni

+420 770 600 800

jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

Bezplatná zelená linka hl. m. Prahy

+420 800 100 000

info@praha.eu

Více informací naleznete na následujících odkazech:

milostiveleto.cz

jakprezitdluhy.cz

clovekvtisni.cz

nedluzimstatu.cz