Námět

Textová část

Název námětu Chotkova
Identifikace iniciátora OÚR MČ P1
Katastrální území Malá Strana, Hradčany
Číslo parcelní 778/1, 1019/1
Ulice Chotkova
Popis a odůvodnění námětu Prostranství v ohybu Chotkovy ulice je v neutěšeném stavu, pouze cíp upravené parkové plochy je udržovaný. Předmětem studie by měl být návrh úprav plochy mezi upravenou plochou se sochou lva a západním průčelím hotelu Hofmeister. Návrh úprav by měl být řešen s ohledem na možnost ochrany opěrné zdi proti vandalismu. Architektonický návrh by měl korespondovat s návrhem turistické trasy Jelením příkopem.
Datum schválení RMČ P1 15.3.2010
Kompetentní odd. k zadání a projednání ověřovací studie OÚR MČ P1