Zastupitelé městské části Praha 1 schválili návrh novely obecně závazné vyhlášky 12/2008, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Vyhláška by podle této novely byla na území Prahy 1 rozšířena o následující lokality: Anenské, Dražického, Maltézské a Velkopřevorské náměstí, Mostecká, Nerudova, Karmelitská, Rámová, Bílkova, Náprstkova, Karoliny Světlé a Anenská ulice a Novotného lávka. Novelu musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. města Prahy.

Zástupci MČ Praha 1 už několik let žádají Magistrát HMP o novelizaci vyhlášky, která v případě Prahy 1 už nebyla dostačující. V letech 2016 a 2017 proto proběhla mezi zástupci MČ Praha 1 a hlavního města řada jednání. Magistrát HMP nakonec připravil novelizaci vyhlášky v takové podobě, kdy do ní byla zahrnuta celá Pražská památková rezervace, tudíž celé území MČ Praha 1. V rámci připomínkového řízení byly ale ze strany jiných městských částí, jež jsou rovněž součástí Pražské památkové rezervace, vzneseny připomínky. Odbor živnostenský a občanskoprávní MHMP shledal pak tyto připomínky jako opodstatněné a rozhodl, že se zahájí práce na vydání zcela nové vyhlášky. Tou by hlavní město Praha přeneslo možnosti určení jednotlivých lokalit přímo na městské části tak, jak tomu bylo například v případě Segwayů.

 „Naše zkušenost ovšem dokládá, že takový proces bude trvat ještě déle než novela vyhlášky, protože je technicky i časově náročnější. My ale evidujeme už řadu stížností na užívání alkoholu a jeho dopady v rámci řady veřejných prostranství, které současná vyhláška z roku 2008 nepokrývá. Ta byla totiž původně koncipována jako reakce na stížnosti občanů na výskyt osob bez domova či jiných závadových osob, které na veřejnosti popíjely alkoholické nápoje. Od té doby se situace na veřejných prostranstvích zásadně změnila. Hlavní problém již nepředstavují podnapilé osoby bez domova, nýbrž tisíce osob především z řad turistů a návštěvníků. Ti se do Prahy, tedy zejména Prahy 1, přijíždějí bavit a čím dál častěji před provozovnami upřednostňují ulice, náměstí či parky jako místa bujarého alkoholového veselí. Vše na úkor občanů Prahy 1. Proto jsme se rozhodli nespoléhat se zatím na vydání nové vyhlášky, ale iniciovat rozšíření té stávající o nové lokality,“ popisuje Ivan Solil (ČSSD), radní MČ Praha 1 pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku.

Taková místně příslušná úprava vyhlášky by neměla mít vliv na situaci v jiných městských částí. Přijetí takové novely by tak mělo být výrazně jednodušší a především rychlejší. Zcela nová vyhláška se může projednávat souběžně. Pokud se při jejím přijímání objeví komplikace, Praha 1 bude mít svoje území vyhláškou pokryté, což je v souladu s předchozími stanovisky Zastupitelstva MČ Praha 1.

 

Kontakt pro další informace:

JUDr. Ivan Solil
radní pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku
Mob.: 602 264 307
Tel.: 221 097 666
Email: ivan.solil@praha1.cz