Svátečně naladěný palác Žofín hostil v pondělí 15. května jeden z tradičních vrcholů pražské plesové sezony, který tentokrát nesl krásný jarní název – Májový ples seniorů. Ten se letos uskutečnil především díky mecenáši a iniciátorovi plesu panu Václavu Rybaříkovi, který ho finančně z převážné části podpořil. Zásluhu má také společnost Pražská plynárenská, jež ve spolupráci s městskou částí Praha 1 poskytla finanční podporu na zajištění Velkého sálu. 

Během pondělního odpoledne byl Slovanský ostrov se svým okolím zaplněný procházejícími se rodinami, které si užívaly pěkného slunečného počasí. Krátce před pátou odpolední je pak nahradili dámy a páni v oblecích a šatech, mířící do paláce Žofín, kde se tou dobou schylovalo k plesu pro naše seniory.

„Jsem velmi ráda, že vás mohu jménem naší městské části přivítat a popřát vám příjemný zážitek v krásném prostředí Velkého sálu paláce Žofín,“ uvedla v úvodu starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská, která nad plesem převzala záštitu.

Velmi dobře připravený program, na kterém bylo patrné, že jeho tvůrci odvedli velký kus práce, stál opravdu za to. Vynikající liberecký Big´O´Band Marka Ottla, vystoupení sólistů baletu Národního divadla Nikoly Márové a Michala Štípa, country taneční soubor Medunky z Klubu seniorů v Týnské 17, moderátor Alexander Hemala a zpěváci Hanka Křížková a Bohuš Matuš – ti všichni přispěli spolu s dalšími účinkujícími umělci k úspěšnému průběhu plesu.

K vrcholům plesu samozřejmě patřila volba královny a krále plesu, jimiž se letos stali Jana a Bohuslav.

„Ples není jen společenská událost, která je velmi důležitá pro vzájemné se potkávání a sdílení prožitků, ale je to o tanci, který je pohybem pro zdravé srdce, tak ať všichni senioři tančí v rytmu svého srdce,“ popřála ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1 Helena Čelišová.

Na Žofíně se sešlo přibližně 600 seniorů a jejich hostů, kteří přijali pozvání, svátečně se oblékli a vytvořili báječnou atmosféru. 

Musím přiznat, že jsem se na ples velmi těšil. Děkuji sponzorům, Středisku sociálních služeb a Markétě Hájkové, která vedla přípravný výbor, že se za neuvěřitelně krátkou dobu povedlo realizovat kulturně-společenské setkání v paláci Žofín,“ ocenil 1. místostarosta David Bodeček, který se spolu s dalšími členy Rady MČ Praha 1 Májového plesu seniorů zúčastnil.