Skvělé víno, zvěřinový guláš, zvěřinovou klobásu a paštiku anebo krkonošskou kulajdu – to všechno mohli ochutnat návštěvníci dalšího ročníku „Lovecké sezony na Kozím plácku“; oblíbeného a hojně navštěvovaného sousedského setkání pořádaného Kozím spolkem za podpory Městské části Praha 1. Letos navíc obohaceného podporou jedinečné sbírky na zvony pro kostel sv. Haštala.

„Rozhodli jsme se uspořádat sbírku na dva chybějící zvony v kostele svatého Haštala. Ten měl od 16. století do počátku 1. světové války tři zvony, dva ale byly po vypuknutí válečného konfliktu sňaty, roztaveny a použity pro válečné účely,“ vysvětlil zvoník od sv. Haštala a jeden z organizátorů sbírky Ondřej Boháč.

Do sbírky se zapojil i Kozí spolek. „V rámci sbírky jsme se rozhodli uspořádat letos o Vánocích v kostele půlnoční, která – jak doufáme – bude poslední bez všech tří zvonů,“ uvedla členka spolku a jedna z organizátorek Lovecké sezony na Kozím plácku Džamila Nováková.

Loveckou sezonu i sbírku na zvony podpořil také radní Prahy 1 Petr Burgr. „Moc si takové iniciativy vážím. Je příkladem aktivního projevu občanské společnosti a určitě i dalším prohloubením sousedské sounáležitosti na Kozím plácku a v Haštalské čtvrti. Doufám, že si na zvony už brzy zazvoníme,“ prohlásil Petr Burgr.

Ten spolu s ostatními sousedy a návštěvníky, mezi nimiž byli například zastupitelka Eva Špačková, bývalí fotbaloví reprezentanti Vladimír Šmicer a Ladislav Vízek i další známé osobnosti, ochutnal zvěřinové speciality, poslechl si výbornou muziku v podání dua Bookie Brothers a zapojil se do tradičního krouhání a šlapání zelí. Děti si navíc užily pravou loveckou tvůrčí dílnu.

Lovecká sezona nebyla letošní poslední velkou akcí na Kozím plácku. 5. prosince se tam totiž uskuteční mikulášské adventní zpívání, na které jste všichni srdečně zváni.

Kostel svatého Haštala byl postaven ve druhé polovině 12. století jako románská trojlodní bazilika a je jediným chrámem u nás, zasvěceným svatému Haštalovi. V době vrcholné gotiky byl přestavěn a severní dvoulodí je nejstarším prostorem tohoto stavebního typu v českých zemích.

Haštal žil ve 3. století v Římě a byl prý správcem a sklepníkem paláce tehdejšího císaře Diokleciána. Obrátil se na křesťanskou víru a sám navíc křesťanům poskytoval úkryt během jejich pronásledování. Nakonec byl ale zatčen a zaživa pohřben v katakombách na via Labicana. Tyto katakomby po něm byly později nazvány a na místě jeho smrti byl v Římě v 7. století postaven kostel, který mu byl zasvěcen.Více informací: www.zazvon.it, www.kozispolek.cz a www.facebook.com/sousedekozihoplacku.