Vážené a milé paní učitelky, vážení a milí páni učitelé,

děkuji vám za všechnu vaši každodenní a náročnou práci, kterou v našich školách pro naše děti děláte. A nemyslím tím jen jejich přípravu na budoucí život a povolání, ale zejména to, že ve třídách vytváříte zdravé a emočně bezpečné prostředí. Že žáky vedete nejen k odpovědnosti, ale též k radosti ze společně strávených dní – ve třídě, ve škole.

Samozřejmě děkuji i všem ostatním, kteří se podílejí na skvělém renomé našich škol, a bez nichž by to nešlo. Děkuji všem lidem z kuchyní, školnicím a školníkům, hospodářkám a hospodářům…, a děkuji v neposlední řadě i našim ředitelkám, ředitelům a celému širšímu vedení škol.

Přeji vám ze srdce zasloužené dny volna a odpočinku. Načerpejte nové síly a v září se těším s vámi všemi na shledanou v novém školním roce.

Pavel Nazarský – místostarosta pro oblast školství