Nedaleko Malostranského náměstí se nachází kostel svatého Tomáše, ve kterém se nedávno uskutečnilo natáčení online koncertu z cyklu Kostelní slavnosti. Kostelem nás provázel pan farář Juan Provecho, s nímž jsme si začali povídat v klidné zahradě uprostřed areálu kláštera.

Zdá se, že se ve vaší zahradě zastavil čas. Jak vnímáte dnešní dobu?
Lidé by si měli najít čas sami pro sebe, mám pocit, že žijeme moc rychle. Měli bychom se zklidnit, učit se trpělivosti a pozitivnímu vnímání světa. Mojí filozofií je prožívat přítomný okamžik naplno, protože minulost už nezměníme a budoucnost ještě nemáme. Důležité je se neuzavírat, ale komunikovat, sdílet pocity, zážitky i starosti s blízkými lidmi.

Kostel má za sebou bohatou historii. Kdy byl založen?
Kostel byl při augustiniánském klášteře založen již ve třináctém století. Potom byl během staletí mnohokrát přestavován. Jeho současná, tedy vrcholně barokní podoba, pochází z první poloviny osmnáctého století. Kromě různých neštěstí nebo požárů se tu v šestnáctém století stala jedna kuriózní nehoda, kdy se pod návalem diváků zřítil kůr a poté kostel znovu vyhořel.

Víte, pro jaké účely bylo využíváno propojení s protějším palácem?
Oratoř kostela byla v sedmnáctém století propojena s blízkým Oettingenským palácem chodbou, kterou měla údajně procházet i Marie Terezie. Přímého propojení do uzavřené oratoře využívala, když chtěla jít na mši svatou a chtěla ji bez pozornosti veřejnosti v poklidu sledovat.

Nelze přehlédnout bohatou vnitřní výzdobu, jaká významná díla jsou zde k vidění?
Osobně jsou pro mě nejvýznamnější a nejzajímavější nástropní malby od Václava Vavřince Reinera, které znázorňují život a učení svatého Tomáše a svatého Augustina, zakladatele řádu. Od Karla Škréty jsou v kostele celkem čtyři obrazy, dva z nich – Nanebevzetí Panny Marie a Nejsvětější Trojice – jsou umístěné v kněžišti. Nádherný je také hlavní oltář… Hlavní oltářní obraz Umučení svatého Tomáše a menší obraz Svatého Augustina jsou dílem Petra Paula Rubense, jejichž originály jsou dnes uložené v Národní galerii. V kostele můžete vidět pouze jejich kopie. Ještě bych rád zmínil krásné varhany s původní skříní z roku 1728 a píšťalami z roku 1923.

Augustiniáni mají ve světě množství projektů, v Praze jste založili školu. Je to tak?
Před deseti lety jsme otevřeli nejprve mateřskou školu a poté jsme každý rok otevírali další a další třídy. V současné době máme mateřskou a základní školu i čtyřleté gymnázium, kam chodí přes 280 dětí a všechny děti i rodiče znám za ty roky jménem. Pro děti máme připravené různé zájmové kroužky, ale zastáváme názor, že hlavně ty menší děti by měly odpočívat, mít prostor samy pro sebe a hlavně si hrát. Sloužíte mše svaté i v cizích jazycích? U nás se potkává velké množství farních komunit: česká, anglická, španělská a filipínská. Jsme různí a zároveň si blízcí, chceme být otevření a navzájem se obohacovat. Mše svaté probíhají každou neděli, kdy začínáme v 9:30 v češtině, poté následuje mše v angličtině v 11:00, od 12:30 ve španělštině a nakonec od 14:00 ve filipínštině.