Láska k hudbě a umění nás v polovině března přivedla do kostela sv. Karla Boromejského, který je nedílnou součástí přilehlé Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. V tomto kostele se totiž natáčel další online koncert z cyklu Kostelních slavností, a tak jsme při této příležitosti požádali sestru Veritas o jeho představení.

Základní kámen byl položen 15. května 1851 a již za tři roky byl kostel v klasicistním stylu slavnostně vysvěcen arcibiskupským komisařem páterem Mařanem. „Téměř sto let byl duchovním centrem nemocnice a kláštera, prostorem ticha, útěchy a naděje pro nemocné. Žilo zde přes sto sester, než byly donuceny v noci 15. srpna 1952 opustit nemocnici, která byla v roce 1950 zestátněna. Kostel ale ještě deset let sloužil k bohoslužebným účelům,“ uvedla sestra Veritas, která nás kostelem a přilehlou zahradou provázela.

Kostel byl definitivně uzavřen v září 1962 a až do roku 1991, kdy byl navrácen kongregaci, sloužil jako sklad pro téměř devadesát tisíc svazků lékařské literatury a vyřazeného nábytku. Po jeho vyklizení a rekonstrukci byl 28. srpna 1993 slavnostně znovuvysvěcen pražským arcibiskupem kardinálem Miloslavem Vlkem.

Původní vybavení kostela se bohužel nedochovalo. „Když se kostel světil, tak tu nebylo nic. Kříž daroval architekt Karel Filsak, je to ten kříž, který stál na Strahově v roce 1995 během návštěvy papeže sv. Jana Pavla II. Po letech se nám také navrátí oltářní obraz svatého Karla z kněžského semináře v Košicích,“ upřesnila sestra Veritas.

Současné vybavení, oltář, ambon a svatostánek z italského a sliveneckého mramoru vytvořil akademický sochař a restaurátor Petr Váňa. Z původní výzdoby se dochovala na stropě freska Panny Marie s Jezulátkem a také vzácná polychromovaná dřevěná socha piety ze čtrnáctého století.

V kostele se kromě pravidelných bohoslužeb dříve často pořádaly koncerty, svatby a jiné společenské události. „Zajímavostí je, že bohoslužby, které se zde konají od roku 1993, mohou prostřednictvím sluchátek poslouchat pacienti ve všech nemocničních pokojích. Samozřejmě pokud to pacientům jejich zdravotní stav dovolí, mohou se bohoslužby zúčastnit osobně, a to díky bezbariérovému přístupu nejen do kostela, ale i na oba chóry,“ uvedla sestra Veritas. Bohoslužby jsou přístupné veřejnosti a konají se ve všední dny od 15:00 hodin a v neděli od 10:00 hodin.

O duchovní péči v nemocnici se stará tým nemocničních kaplanů a kaplanek. Rektorem kostela je od roku 1990 vždy někdo z premonstrátů ze strahovského kláštera.