V rámci seriálu Místa víry vám budeme v příštích měsících představovat zajímavé objekty na území Prahy 1 spojené s vírou, jako jsou kostely, kláštery nebo jiná památná a posvátná místa.

Jako první jsme navštívili kostel sv. Haštala, kterým nás provázel a o jeho historii bohatě hovořil P. Mgr. Vladimír Kelnar, vikář Římskokatolické farnosti u kostela Matky Boží před Týnem, která má tento kostel ve správě. Kostel svatého Haštala patří k nejpamátnějším chrámům Starého Města pražského a je jediným chrámem v Čechách zasvěceným sv. Haštalovi.

Ve 2. polovině 12. století zde stával menší románský kostel, jehož bohoslužby navštěvovala sv. Anežka Přemyslovna. K vybudování gotické novostavby došlo až v průběhu 14. století. „Chrám je unikátní tím, že nezachovává přísnou symetrii – na severu je gotické dvoulodí, zatím co na jižní straně je pouze jedna loď.“

Do roku 1624 zde působili utrakvisté, poté kostel přešel pod katolickou správu a byl spravován do roku 1739 z chrámu Matky Boží před Týnem, kam se opět vrátil v roce 2009. Vybavení je převážně barokní, například hlavní oltář nebo kazatelna a také dva postranní oltáře – jeden zasvěcený sv. Marii a druhý sv. Anně. V čele jižní lodi zaujme obraz sv. Anny od Jana Petra Molitora. Unikátně dochované sousoší tzv. pašijového cyklu od Ferdinanda Maxmiliana Brokoffa se nachází v severním dvoulodí. Mezi nepůsobivější patří socha Krista ležícího v hrobě, která je na rozdíl od ostatních soch, pojata pouze v leštěné běli.

Mezi nejstarší předměty patří pozdně gotická křtitelnice z roku 1550, která je ve tvaru obraceného zvonu. Zatímco novodobou záležitostí je relikviářová busta sv. Haštala, která uchovává jeho ostatky. Busta je zdobená českými polodrahokamy. Jsou v ní uloženy ostatky sv. Haštala, které kostelu přivezl z cest do Říma císař Karel IV.

Nedávno byly pro kostelní věž pořízeny dva nové zvony. Veřejnou sbírku na pořízení zvonů vyhlásil spolek Sanctus Castulus (svatý Haštal). „Zvony byly odlity v Innsbrucku. Větší zvon sv. Haštala nese reliéf tohoto patrona a jeho manželky sv. Ireny. Menší je zasvěcen sv. Františkovi z Assisi. Po požehnání, které by se mělo uskutečnit v březnu příštího roku na svátek sv. Haštala, budou zvony zavěšeny do věže.“

Nepřehlédnutelné jsou barokní varhany, které sem byly přemístěny od sv. Vojtěcha roku 1876, kde byl tehdy hlavním varhaníkem Antonín Dvořák.

„Zatím se zde konají bohoslužby v neděli od 10:00 hodin, kromě té poslední v měsíci. Ale předpokládáme, že brzy budou bohoslužby každou neděli,“ uzavírá naše setkání P. Mgr. Vladimír Kelnar.

Text: Petra Pekařová

Foto: Jaroslav Tatek

Sv. Haštal (lat. Castullus) žil v Římě ve 3. století. Byl správcem císařského paláce. Tajně konvertoval ke křesťanství s celou svou rodinou. Poskytoval úkryt křesťanům během pronásledování. Nakonec byl sám zatčen kolem roku 287 a pohřben za živa. Podobně byla později umučena i jeho manželka.