V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby v pondělí 25. října 2021 v 17 hod.


Program: A. Vivaldi, J. S. Bach, G. P. Telemann, J. Rheinberger, L. Vierne. A. Dvořák, J. Klička.
Účinkují: Vít Kohout – housle Pavel Kohout – varhan