V Malostranské besedě se v pondělí konala v pořadí už druhá Kavárna pro rodiče, kterou pořádá odbor školství radnice. Jejím tématem tentokrát byla rizika virtuální komunikace.

Lektorem byl olomoucký špičkový odborník Pavel Schweiner, který dlouhá léta působil jako vyšetřovatel na policejním oddělení kybernetické kriminality a v současné době pracuje v rámci poradny pro děti a jako specialista preventivních programů.

Jeho vynikající přednáška plná poznatků z bohaté praxe komplexně popsala, jaká nebezpečí hrozí našim dětem, a to nejen ve věku třeba od třinácti let výš, ale i těm podstatně mladším, včetně osmiletých dětí.

Rodiče se tak dopodrobna dozvěděli o kyberšikaně, jež často začíná jako nevinný žert či vtípek, jenž se vymkl kontrole a může mít fatální následky. S projevem kyberšikany se setkalo 45,81 %, 8 až 10 % dětí se pak stalo vysloveně její obětí, když o nich někdo, často zhrzený přítel v případě dospívajících dívek, spolužáci anebo i kamarádi zveřejnil ponižující záznamy či fotografie. Obětí ale mohou být i učitelé, a to například v rámci hloupé hry jednoho rádia, kdy je žáci „prankují“. Prank je žert, šprým, který ale může mít pro pedagogy psychické i existenční dopady.

Velmi časté jsou kromě už zmíněného ponižování a pomlouvání na internetu, tedy tzv. pornopomsty, hating, krádeže identity, sexting. Nebezpečné jsou i internetové hry.

A i pro rodiče vždy platí, že cokoliv dáte na internet, vymyká se vaší kontrole – viz vlastní nahaté děti na rajce.net.

A jak jako rodič reagovat?
Zachovat klid a nepanikařit!
Neblokovat pachatele, ale snažit se ho identifikovat – důležitá role školy!
Uchovávat důkazy!
V závažném případě podat podnět na policii!

V každém případě je třeba od útlého dětství u dětí pěstovat důvěru, že se mohou rodičům svěřit. Protože jen 34 % by se rodičům svěřilo a 33 % dětí by se nesvěřilo NIKOMU!