V dnešním dílu seriálu Místa víry se projdeme po Vojanových sadech a navštívíme tři kaple, které se zde nacházejí. Jsou to kaple svaté Terezie z Avily, kaple svatého Eliáše a kaple svatého Jana Nepomuckého.

Vojanovy sady jsou považovány za nejstarší zahradu v Praze. Založeny byly v sedmnáctém století jako součást kláštera karmelitek. Zahrada nabízí klid na procházky pod korunami vzrostlých stromů nebo posezení u jezírka. Můžete tu také pozorovat pávy, jimiž jsou Vojanovy sady proslulé. Naši pozornost budeme ale věnovat třem kaplím na tomto území, které má ve správě naše městská část.

Kaple svaté Terezie z Avily

Začneme u barokní kaple svaté Terezie z Avily, která pochází z první poloviny osmnáctého století. Byla vystavěna ve tvaru čtverce s vyžlabenými rohy. Není zcela jasné, kdo se podílel na její stavbě, ale mohl to být jak Bartolomeo Scotti, který je doložen jako stavitel konventu kláštera karmelitánek na Malé Straně, tak František Maxmilián Kaňka či spíše František Ignác Prée. Kaple se zachovala bez větších úprav ve své původní podobě. Vnitřní stěny zdobí přemalované fresky údajně Jana Karla Kováře z roku 1745, které iluzivním způsobem nahrazují oltářní architekturu. Kaple byla nazvaná podle svaté Terezie z Avily, zakladatelky řádu karmelitánek, a proto je jasné, proč výzdoba kaple představuje výjevy z jejího života.

Kaple svatého Eliáše

Tato kaple postavená v letech 16601670 rozhodně upoutá hned na první pohled. Fasáda raně barokní stavby v podobě grotty (umělé jeskyně) napodobuje krápníky a spolu se zoomorfní výzdobou (had a žába) pokrývá celou stavbu. Výjimku tvoří kamenné ostění vchodu, nad kterým můžete obdivovat znak karmelitánů na podkladu císařské orlice. Také půdorys objektu je zajímavý, blíží se tvaru latinského kříže, a to díky vykrojeným nárožím. V interiéru jsou krásné štukové krápníky, kameny, mušle, zrcadélka nebo kusy barevných skel. Na stropě si můžete prohlédnout pět oválných výjevů z legendy proroka Eliáše od neznámého autora. V roce 1663 zde byla pohřbena zakladatelka pražského karmelitského kláštera, ctihodná Matka M. Elekta. Její přirozeně mumifikované tělo je dnes vystaveno v kostele svatého Beneditka na Hradčanech.

Výklenková kaple svatého Jana Nepomuckého

Součástí ohradní zdi dnešních Vojanových sadů je barokní výklenková kaple s vyhlídkovou terasou. Zřejmě vznikla přímo při výstavbě zdi ve druhé polovině sedmnáctého století. Dříve byla uvnitř socha svatého Jan Nepomuckého stojící na rybě od Ignáce Františka Platzera z roku 1749. Dnes ji zde bohužel nenajdete, je umístěna v Galerii hl. m. Prahy. V bočním výklenku jsou dveře na schodiště na vyhlídkovou terasu, ze které se otevírá krásný výhled na Vojanovy sady a Malou Stranu. Běžně je veřejnosti nepřístupná, ale pokud sem zavítáte během Dnů evropského dědictví, budete moci tento nádherný výhled obdivovat. Určitě toho využijte.