Konferenci, historickou učenou toulku, muziku, divadlo či hernu pro děti nabídl už patnáctý ročník festivalu Kampa Střed Světa.

Jeho hlavním tématem je poukázat na jedinečnost Kampy jako prostoru, kde se střetává město s doposud existující místní pospolitostí, kde se snoubí klid parku s ruchem a turismem Prahy. I letos Kampa ukázala, že si dosud zachovala svůj charakter a půvab, který láká k návštěvě místní i přespolní. Kéž jí to zůstane! 🙌🏻