Dnes ráno od 8:00 do cca 15:00 bude Magistrát hlavního města Prahy, zastoupený firmou Acton s.r.o., kácet vzrostlý pajasan žláznatý v ulici U Milosrdných.

Důvodem je zdravotní stav stromu doložený dendrologickými posudky včetně akustického tomografu, které konstatují “rozsáhlou infekci (hnilobu) báze stromu, která přechází do kořenových náběhů a kotvících kořenů.”

“U stromu předpokládá výrazně narušenou stabilitu z hlediska vývratu.” Byla zde uložena náhradní výsadba, na území Prahy 1 tak bude vysazeno dalších 7 stromů. Dle NPÚ by pajasan měl nahradit javor babyka. Strom bude v rabátku se zákazem světelných prvků.

Povolení pokácení stromu

Dohoda o provedení kácení a výsadbě

Plná moc společnosti Acton s.r.o. k pokácení stromu