V roce 2016 naše pracoviště registrační autority společnosti První certifikační autorita a.s. vydalo nejvíce certifikátů pro elektronický podpis v ČR.