(Praha, 17. ledna 2016) Jakým způsobem Hlavní město Praha zajistí dodržování pořádku a nočního klidu v centru Prahy v letech 2017–2018? ptá se zastupitelstvo Prahy 1 ve svém dnešním usnesení. Vedení hl. m. Prahy totiž je zjevně proti regulaci noční otevírací doby barů, restaurací a dalších pohostinských zařízení. Zároveň však ani nezajišťuje dostatečný počet strážníků Městské policie.

Zastupitelstvo Městské části Praha 1 ve svém dnešním usnesení doporučuje požádat Hlavní město Praha o sdělení, jakým způsobem v letech 2017 a 2018 zamýšlí na území MČ Praha 1 řešit porušování pořádku a nočního klidu, k němuž dochází v souvislosti s nočním provozem pohostinských zařízení.

MČ Praha 1 proti negativním důsledkům provozování pohostinských zařízení v době nočního klidu činí všechno, co podle platných předpisů a na základě svých možností a počtu přidělených městských strážníků může. Bez účinné regulace provozní doby pohostinských zařízení a dostupnosti alkoholických nápojů není však v možnostech MČ Praha 1 zajistit v nočních hodinách veřejný pořádek. Hromadná konzumace alkoholických nápojů v nočních hodinách přitom prokazatelně tvoří předpolí pro porušování pořádku a nočního klidu.

Příslušnou obecně závaznou vyhlášku, která by provozní dobu pohostinských zařízení regulovala, může přijmout pouze hlavní město Praha. Vedení hlavního města je však zjevně proti takovéto regulaci. Minulý týden Rada hl. m. Prahy zamítla žádost Prahy 2, vedené starostkou Janou Černochovou (ODS), na vydání vyhlášky omezující ruch kolem restaurací v jedné z ulic na Novém Městě. MČ Praha 1, která má problémy s velkým počtem opilců a malým počtem strážníků na celém svém území, již v roce 2014 připravila komplexní soubor opatření, včetně návrhu obecně závazné vyhlášky na regulaci provozní doby pohostinských zařízení. Ze strany hl. m. Prahy zůstává tato iniciativa dosud bez odezvy. Je přitom jasné, že se jedná o problém, který překračuje hranice jednoho místa, a o jehož řešení usilují politici bez ohledu na stranickou příslušnost.

V žádném případě nejde o šikanu pohostinských zařízení, ani drastické zkracování provozní doby. Regulace otevírací doby má spočívat především ve stanovení jednotné noční zavírací doby tak, aby se na velké množství lidí odcházejících v noci z pohostinských zařízení mohli v určitou hodinu připravit Městská policie, pracovníci provádějící úklid ulic a zdravotní záchranná služba.

Podle vedení hlavního města, reprezentovaného primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO 2011), však obecně závazná vyhláška není správnou cestou, jak řešit problémy lokálního charakteru. Jinými slovy, legislativně městským částem hlavní město v této problematice nepomůže.

„Nepomáhá nám však ani počtem městských strážníků. Ti jsou rovněž v gesci hlavního města Prahy, které je zřizovatelem Městské policie. Počty strážníků jsou dlouhodobě zcela nedostatečné, ba ani nedosahují tabulkových čísel,“ sdělil Ivan Solil (ČSSD), radní MČ Praha 1 pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku. Aktuální počet strážníků činí 241, přičemž tabulkový počet je 279. Téměř čtyřicet strážníků tedy v ulicích chybí. K účinnému udržení veřejného pořádku by přitom bylo potřeba strážníků ještě víc, než je tabulkový počet.

Ivan Solil se ptá: „Kde jsou ty činy, které občanům politické hnutí ANO slibovalo v rámci předvolební kampaně v roce 2014? Do vedení hlavního města Prahy byli přeci zvoleni zástupci polického hnutí ANO. Hnutí, které svoji kampaň v hlavním městě Praha postavilo z velké části na proklamaci řešení problémů spojených s nepořádkem na veřejných prostranstvích, kde hraje alkohol jednu z hlavních rolí.“

MČ Praha 1 zavedla v duchu nálezů Ústavního soudu v posledních letech několik opatření, kterými se snaží soustavné porušování nočního klidu a veřejného pořádku řešit.  Ústavní soud totiž sdělil, že pokud má místně příslušný obecní úřad nést zodpovědnost za dodržování nočního klidu, pak mu musí být umožněno zavádět nezbytná opatření. A pokud taková opatření selžou, pak je stanovení otevírací doby možným řešením. Jak se ale zdá, tak hlavní město Praha má jiné řešení. Radní Ivan Solil za občany Prahy 1 uzavírá: „Jaké je tedy to řešení hlavního města Prahy, které nám všem slibovali?“

Kontakt pro další informace:

Ivan Solil
radní pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku
Tel.: 221 097 666
Email: ivan.solil@praha1.cz