Celkem dvacet devět usnesení přijali radní Prahy 1 na své dvaačtyřicáté schůzi konané v pondělí 13. listopadu.

Rada na své schůzi mj. na návrh Komise kultury a sportu schválila spoluúčast na těchto projektech:

  • Výstava oceněných děl Czech Design Award

Ve dnech 28. listopadu 2023 až 2. ledna 2024 se v malostranské galerii Curator Contemporary, U Lužického semináře 12, uskuteční výstava děl autorů oceněných Czech Design Award v rámci letošního ročníku Czech Design Week. Tyto ceny se letos udělovaly již po desáté. Cílí na ocenění a
podporu zejména vycházejících talentů a studentů designové či umělecké tvorby, zaměřuje se také na etablované umělce, designéry nebo začínající studia, značky či startup projekty.

  • Výstava Konečně doma

Ve dnech 20. listopadu až 10. prosince se na piazzettě Národního divadla uskuteční exteriérová výstava s názvem Konečně doma, jejímž hlavním cílem je přiblížit veřejnosti důležitost náhradní rodinné péče. Výstava se skládá z deseti výstavních panelů a dvacítky fotografií náhradních rodin a dále z úryvků z knihy Náhradka — Každé dítě by mělo vyrůstat doma, jejíž autorkou je zakladatelka občanské iniciativy z roku 2021 Vyrůstat doma Barbora Postránecká.

„Akce navazuje na křest knihy Báry Postránecké s fotkami Jany Plavec. V obou případech vidím návaznost na happenigy z roku 2021 k rušení kojeneckých ústavů. Těším se, že po skončení výstavy u nás v Praze 1 se expozice stane putovní a bude tak moci pokračovat v dobru – motivaci mnohých, kteří zatím nenašli odvahu pomoci dětem v dětských domovech,“ uvedl místostarosta David Bodeček.

  • Sochy domů sochaře Krištofa Kintery

Až do 30. září příštího roku je v parku Holubička na Klárově umístěna instalace sedmi modelů brutalistních a normalizačních staveb tvořících socio-urbanistický systém, kde každá budova má svoji jedinečnou společenskou funkci, která reprezentuje ambivalentní silnou dobovou motivaci k sebereprezentaci a striktně nesvobodnou dobu totality.

„Je to skvělá ukázka, jak by měla vypadat prezentace městské kultury s využitím moderních technických prvků. Za mne je výstava skvělou didaktickou pomůckou pro učitele zejména základních škol,“ okomentoval David Bodeček, který má kromě kultury ve své gesci i školství.

  • Jubilejní výstava JÁ-MY

Ve dnech 7. prosince 2023 až 24. února 2024 se v Galerii Jilská 14 uskuteční jubilejní výstava

s názvem JÁ—MY, kterou připravuje výstavní společnost TS (Topičova salonu) společně s Uměleckou besedou. Tématem výstavy je problematika místa a zakořenění jednotlivce jako individuality a souvislost s jeho potřebou se sdružovat a patřit do různých skupin, spolků a společností. Hříčka v názvu výstavy neodkazuje jen ke krajinným útvarům, ale hlavně k člověku a jeho příslušnosti k celku.

Haptický model Staroměstského náměstí

Rada také schválila výpůjčku pozemku v parku za Staroměstskou radnicí za účelem umístění haptického modelu Staroměstského náměstí jako mobiliáře parku. Jedná se o projekt Rotary klubu Praha City na pomoc nevidomým a slabozrakým, aby mohli seznámit s „tvarem“ Staroměstského náměstí. Haptický model je součástí projektu Dotkni se pražské historie, kdy cílem je po vzoru řady světových měst umožnit osobám se zrakovým postižením i široké veřejnosti a zahraničním návštěvníkům Prahy hmatovou „prohlídku“ těch nejvýznamnějších památek.

Bronzový model kruhového tvaru o základních rozměrech o průměru 1 000 mm bude instalován 1. ledna 2024 na dobu neurčitou.

„Potěšilo mě, že jsme mohli přispět k umístění díla, které umožní lidem bez ohledu na zrakové schopnosti zapojit se do poznávání a prozkoumávání kulturního dědictví našeho města. Jsem ráda, že můžeme podpořit tyto iniciativy a tvořit tak prostor pro všechny občany, aby si mohli užít krásu našeho historického dědictví,” uvítala Kateřina Klasnová, místostarostka pro životní prostředí a zeleň, hřiště, parky a sportoviště, veřejný prostor, úklid a čistotu.

Další informace naleznete na Facebooku Praha 1 a na www.praha1.cz/politicka-reprezentace/rada/.