Až do 30. ledna můžete v Galerii 1 ve Štěpánské 47 zhlédnout výstavu s názvem „Hledáme-li nejbližší, dívejme se na obzor“, jejímž hlavním tématem je „žitý prostor“ představovaný z různých úhlů pohledu a prostřednictvím kreseb a grafik Pavly Gajdošíkové a jejích studentů katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

„Výstava reflektuje proces mé dlouhodobé spolupráce se studenty a projekt zahrnující mnoho aktivit – několikaletý výzkum uměním, skupinové i samostatné výstavy, workshopy a pedagogické projekty. Zhruba polovina vystavených věcí je mých, druhá polovina studentů, všechny pak vznikly na základě vzájemné inspirace,“ vysvětlila Pavla Gajdošíková. Kurátorsky s ní spolupracovala Helena Blašková.

Dalšími vystavenými díly se pak mohou stát práce samotných návštěvníků, pro které je přímo v Galerii 1 připraven tvůrčí koutek, kde lze vytvořit vlastní dílko a to pak připojit k výstavě. 

Hlavní téma expozice – „žitý prostor“ – je ztvárněno v rámci třech částí: 1. domov (můj domov, zvuk domova, vůně domova), 2. cesty, 3. paměť místa. Vůně domova pak byla při vernisáži pojata více než názorně, a tak její návštěvníci mohli nejen sledovat přípravu bramboráků, ale rovnou je také ochutnávali. „Ještě nikdy jsme neměli takto voňavou vernisáž!“ ocenil radní Prahy 1 pro kulturu Petr Burgr, který nejenže ochutnal bramborák neboli cmundu, ale také slavnostně celou výstavu zahájil.

Vyzdvihl také spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a jejími mladými tvůrci a budoucími pedagogy, která pomáhá naplnit cíl Galerie 1, kterým je podpora tvůrců na prahu umělecké dráhy i umělců mimo velké komerční galerie.

Výstavu doplní projektová publikace podpořená Městskou částí Praha 1. Samotný výzkumný projekt Pavly Gajdošíkové s názvem „Fenomén architektury a jeho pedagogické implikace“ pak podpořila Grantová agentura Univerzity Karlovy. Galerie 1 ve Štěpánské 47 je otevřena od úterý do pátku od 10 do 18 hodin, v sobotu pak od 10 do 12 hodin.