Z důvodu havárie plynového vedení v ulici Hellichova dochází k překladu vodního prvku, zásahu do zeleně i zpevněných součástí povrchů.

Vedení Odboru životního prostředí a čistoty je s vedením stavby v pravidelném kontaktu. Místo je několikrát denně kontrolováno pracovníky Oddělení vnější kontroly a koordinace. Náklady na uvedení do původního stavu nepůjdou na vrub Městské části Praha 1.