Ve čtvrtek 23. března jsme měli další výjimečnou příležitost popřát oslavenci nad 100 let. Tentokrát jsme srdečně pogratulovali paní Stanislavě Hojgrové, dlouholeté občance Prahy 1, která v současné době žije v Senior Centru Klamovka.

Paní Hojgrové nejdříve popřála rodina a její nejbližší. Následně převzala z rukou paní starostky nádhernou kytici, dárkový koš, pamětní list a také přání všeho nejlepšího, štěstí, lásky, božího požehnání a samozřejmě především pevného zdraví.

Rodina paní Hojgrové je velmi početná, sama se dočkala dokonce už i 2 pravnoučat, která žijí v Americe. Další část rodiny žije v Řecku. Paní Hojgrová prožila téměř celý život v Praze 1 v Purkyňově ulici. Pochází z rodiny, kde všichni měli vztah hudbě. Tatínek hrál na varhany v kostelech a jako dítě chodila šlapat měch. Sama hrála celý život na klavír a dokonce ještě nedávno hrávala klientům v Senior Centru Klamovka.

Přejeme všechno nejlepší!