Ve Štěpánské 47 se nachází Galerie 1 – unikátní výstavní prostor městské části Praha 1, prezentující jak osvědčenou a výraznou tvorbu vynikajících výtvarníků všech výtvarných oborů, tak i objevující a podporující talentované umělce všech věkových kategorií. Oboje tak činí Galerii 1 významným centrem pro současné tvůrce i milovníky výtvarného umění.

Tak jako každý rok, tedy i letos mohli zájemci o výstavu své tvorby v Galerii 1 podávat od začátku ledna do konce dubna přihlášky, a to na termíny v příštím roce. Letos se tak přihlásilo téměř 40 uchazečů. „Moc mě těší stále stoupající zájem, který svědčí o tom, že se Galerie 1 právem řadí mezi přední galerie nejen v naší městské části,“ vyzdvihl 1. místostarosta Prahy 1 David Bodeček, do jehož gesce spadá kultura.

Podstatou výstav v Galerii 1 je podle něj zprostředkování pestrého kulturního zážitku se zaměřením na prezentaci toho nejlepšího výtvarného umění, včetně designu, motivace široké veřejnosti k návštěvám zajímavých výstav a prezentace co největší artové pestrosti.

„V současné době došlé přihlášky zpracováváme a připravujeme ucelený materiál k projednání v komisi kultury a sportu. Plán výstav v Galerii 1 na rok 2024 bude znám nejpozději do konce června tohoto roku a všichni zájemci budou o výsledcích jednání informováni,“ popsala Markéta Hájková, projektová manažerka radnice, jež má Galerii 1 od roku 2019 na starost.

Galerie 1 sídlí ve Štěpánské 47 (na rohu ulice V Jámě) a je otevřena od úterý do pátku od 10 do 12 a dále od 13 do 18 hodin, v sobotu pak od 10 do 14 hodin. Vstup je zdarma.

„Děkuji týmu Galerie 1 v čele s Markétou Hájkovou, komisi kultury a sportu a samozřejmě radničnímu Odboru kultury, sportu a zahraničních vztahů pod vedením Lindy Klečkové. Díky výborně zpracované koncepci a dramaturgii můžeme našim občanům i návštěvníkům představovat velmi kvalitní výstavní projekty a vytvářet přirozené a otevřené prostředí pro setkávání veřejnosti s živým uměním,“ vyzdvihl David Bodeček.