Svátek městské architektury, festival Open House Praha, se uskuteční letos od 16. do 22. května 2022. Osmý ročník festivalu zpřístupní o víkendu veřejnosti zdarma 101 budov a prostorů na celém území hlavního města. Ve festivalovém týdnu od 16. května bude připraven doprovodný program – přednášky, diskuze a speciální komentované procházky.

Otevíráme dveře nejen u staveb moderních s různými typy ocenění kvality a technologiemi šetrnými k životnímu prostředí, industriálních, ale i světově ojedinělých unikátů, ikonických budov, které představují historické a kulturní bohatství Prahy. Odkrýváme neznámé a skryté kulturní realizace vynikajících architektů, umělců a řemeslníků a také zapomenuté příběhy stavitelů, majitelů či jejich potomků,“ říká ředitelka festivalu Andrea Šenkyříková.

Open House Praha je určen pro širokou veřejnost a organizátoři se věnují také přípravě prohlídek pro osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi či cizince dlouhodobě žijící v Praze.

„Festival je především komunitní projekt a chceme, aby si jej mohl užít opravdu každý. Vítáme i nadšence, kteří nám chtějí pomáhat otevírat město pro všechny. Bez dobrovolníků by se akce nemohla v takovém rozsahu vůbec uskutečnit,“ dodává Andrea Šenkyříková. Do dobrovolnického programu se může zapojit každý bez ohledu na věk, národnost či profesi. Přihlášku najdou zájemci zde.

Letošní program je věnovaný připomínce narození několika významných architektů působících v Čechách. Slovinský architekt a urbanista Jože Plečnik by letos v lednu oslavil 150 let od narození a při této příležitosti bude možné prohlédnout si interiéry kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech, jedné z nejpozoruhodnějších sakrálních staveb v České republice. Organizátoři v programu připomínají i pražské stavby českých architektů Pavla Janáka, od jehož narození letos uplyne 140 let, či Vojtěcha Ignáce Ullmanna, který se narodil před 200 lety.

Na území městské části Praha 1 se letos v rámci festivalu otevře 28 budov.

Letos bude poprvé zpřístupněn Thunovský palác, v němž od roku 1925 sídlí Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jehož budova zároveň slouží jako rezidence velvyslance. Zpřístupněny budou vybrané reprezentativní prostory včetně zahrady velvyslanectví. Nově se také otevře budova Italského kulturního institutu sídlícího v mimořádně působivém barokním areálu bývalého špitálu pod Petřínem.

Mezi další novinky připomínající významná výročí již zmíněných architektů pak patří Janákův Palác Adria na Jungmannově náměstí či Ullmannova budova Vyšší dívčí školy ve Vodičkově ulici. Poprvé bude otevřen i jeden z mála kubistických klenotů v architektuře – dům Diamant od architekta Emila Králíčka. Navštívit bude možné i nově zbudované Technologické centrum UMPRUM v Mikulandské ulici, kde se za novorenesanční fasádou skrývají nadstandardně vybavená specializovaná pracoviště pro studenty této vysoké školy.

Do festivalového programu se zapojí významné instituce i historické paláce. Vedle návštěvnicky oblíbeného Desfourského paláce na pražské Florenci to bude velkolepé sídlo Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci, kde bude možné navštívit nejen rozlehlé zahrady, ale nově i vybrané reprezentativní prostory. Během své bohaté historie si tato stavba prošla několika přestavbami, z nichž jedna se uskutečnila pod vedením architekta Pavla Janáka. Otevřeny budou i oficiální sídlo předsedy vlády ČR v Kramářově vile či honosné prostory Rezidence primátora hlavního města Prahy na Mariánském náměstí ovlivněné pozdní secesí a stylem arc deco. Ministerstvo průmyslu a obchodu sídlící v paláci postaveném podle návrhu architekta Josefa Fanty zpřístupní vedle monumentální vstupní haly i některé své reprezentativní prostory. Návštěvníky zavede ale také do impozantní prosklené kopule, která se stala neodmyslitelnou částí pražského panoramatu.

Návštěvníci festivalu si budou moci prohlédnout i zákulisí tří divadel sídlících na Praze 1 – Divadla DISK, jehož autorem je autor televizního vysílače na Ještědu Karel Hubáček, ikonického Divadla Na Zábradlí a Divadla Image sídlícího v paláci Metro na Národní třídě.

Zpřístupněné budou i některé terasy, které umožní si Prahu vychutnat z ptačí perspektivy. Návštěvníci tak budou moct navštívit terasu Hotelu Juliš na Václavském náměstí, který dalším dílem architekta Pavla Janáka, terasu Paláce Metro nebo střechu obchodního domu Quadrio.

Podívejte se na letošní videospot!

Open House Praha je součástí mezinárodní sítě festivalů Open House Worldwide, které se konají v 50 městech po celém světě. Díky zapojení stovek dobrovolníků, kteří pomáhají s otevíráním budov, je Open House Praha nejen kulturním svátkem města, ale také jedinečnou akcí s komunitním a sociálním přesahem.

Seznam festivalových budov v MČ Praha 1

Černínský palác – sídlo Ministerstva zahraničních věcí ČR

Desfourský palác

DISK, divadelní scéna DAMU

Divadlo Na Zábradlí

Dům Diamant

EA Hotel Juliš

Filosofický ústav, Sociologický ústav a Ústav dějin umění Akademie věd ČR

Forum

Franz by Zeitraum

Klárův ústav slepců – sídlo České geologické služby

Klubový dům Autoklubu České republiky

Kostel sv. Anny – Pražská křižovatka

Kramářova vila

Masarykovo nádraží

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Palác Adria

Palác ARA – sídlo coworkingu HubHub

Palác Ericsson

Palác Metro

Palác Metro – Divadlo Image

Quadrio

Rezidence primátora hlavního města Prahy

Štencův dům – sídlo byznys klubu Opero

Technologické centrum UMPRUM Mikulandská

Thunovský palác – budova velvyslanectví a rezidence velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Vlašský špitál – sídlo Italského kulturního institutu Praha

Vyšší dívčí škola – ZŠ Vodičkova

Open House Praha na sociálních sítích

Facebook | Instagram | Linked In | Youtube