Archiv hl. města Prahy poskytuje z fondů pražských škol, které jsou v něm uloženy, opisy a výpisy:

• vysvědčení (ZŠ, SŠ, VOŠ a některých zrušených VŠ)
• potvrzení o závěrečné zkoušce – potvrzení o vyučení (SOU, OU, UŠ)
• maturitních vysvědčení (SŠ, SOU)
• protokolů o absolutoriu (VOŠ)

Opis vysvědčení nebo výučního listu lze vydávat pouze do vlastních rukou. Žádost musí být podána osobně či poštou a vlastnoručně podepsána. V ostatních případech musí být její součástí plná moc. K vyzvednutí dokumentu pro další osobu musí být vyzvedávající zmocněn žadatelem k jeho zastupování.

Žádosti o potvrzení vyučení a o studiu:

Bližší informace naleznete na webových stránkách www.ahmp.cz 

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4
e-mail: Veronika.Knotkova@praha.eu
tel.: 236 004 063