Číslo popisné alt. orientační na dům umísťuje vlastník nemovitosti, umístění reklamy se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, stavební zákon. Bližší informace poskytne příslušný odbor, tj. Odbor výstavby ÚMČ Praha 1.