Ne, tento postup není možný.

Osoba, které má být zrušen trvalý pobyt si sama nemůže požádat o zrušení svého údaje o místu trvalého pobytu. Osobou oprávněnou požádat o zrušení trvalého pobytu je dle zákona o evidenci obyvatel buď vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby. Bližší informace, kdo je oprávněná osoba a co je nutné předložit společně se žádostí o zrušení trvalého pobytu naleznete v životních událostech – zrušení údaje o místu trvalého pobytu.