Otázka: Mají všechna pracoviště oddělení služeb a informací Odboru občansko správních agend shodné úřední hodiny?

Odpověď: Ne, pracoviště mají odlišné úřední hodiny, viz sekce Úřad/úřední hodiny