V pondělí 10. 12. 2018 proběhne v paláci Žofín druhé zasedání zastupitelstva Prahy 1.

Čas pro interpelace je vyčleněn od 18:00 do 19:00. Online stream bude dostupný od 16:00 na našich nových facebookových stránkách https://www.facebook.com/prahajedna/

Ač jsme zajistili více prostoru pro veřejnost, stále platí, že místa jsou omezená a je potřeba přijít včas.

Zároveň zveme všechny zájemce o veřejné dění, aby po skončení schůze zastupitelstva zůstali na sklenku svařeného vína, kus řeči a cukroví. Atmosféra bude méně formální a zazní i vánoční melodie.

Program schůze:
▪️Vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1
▪️Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
▪️Rozpočtové provizorium MČ Praha 1 na rok 2019
▪️Volba členů Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku
▪️Revokace části usnesení č. UZ18_0003 ze dne 19.11.2018 – oprava stanovení funkce, která bude vykonávána dlouhodobě uvolněným členem Zastupitelstva MČ Praha 1
▪️Oprava písařské chyby v usnesení
č. UZ18_0644 ze dne 11.09.2018 – prodej bytové jednotky č. 1604/10 v domě Bolzanova 7 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich
oprávněným nájemcům – I. nabídky
▪️Volba členů Finančního výboru

Různé
▪️Volba předsedy a členů Kontrolního výboru
▪️Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se omezuje provozní doba hostinských zařízení

Těšíme se na viděnou.