Rada Městské části Praha 1 vyhlásila dne 10. 12. 2019 usnesením č. UR19_1173 „Dotační program v oblasti sportu pro rok 2020„. Žádosti je možné podávat od 15. 1. 2020 do 28. 2. 2020, a to tradičně ve dvou oblastech – na dlouhodobou činnost s mládeží z MČ Praha 1, případně na území Prahy 1 v oblasti sportu a na opravu, vybavení, případně rozšíření sportovišť a sportovních prostor na území MČ Praha 1 užívaných k dlouhodobé činnosti s mládeží.

Veškeré podrobnosti naleznete v přílohách níže. Případné dotazy k dotačnímu programu zodpoví oddělení sportu na telefonu 221 097 721 či e-mailu dorian.gaar@praha1.cz.

Vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2020 – DOC
Pravidla pro poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2020 – DOC
Žádost o poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2020 – DOC
Doklad o využití finančních prostředků poskytnutých v rámci dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2020 – DOC