Praha 1 vyhodnotila dotace na opravy domovního fondu za rok 2019. Z původně schválené částky 19 187 000 korun jich bylo vyplaceno 16 232 900. Z 27 projektů totiž třem projektům bude z důvodu menšího rozsahu prací snížena dotace, dva nebyly realizovány a jeden je kvůli výrazné změně rozsahu prací dále v řešení.

Celkem bylo loni v rámci dotačního programu Granty na opravy domovního fondu podáno 29 žádostí. Ve 24 případech se jednalo o Společenství vlastníků jednotek, jehož členem je také MČ Praha 1, v deseti případech se jednalo o žádost podanou vůbec poprvé.

V roce 2019 směřovaly finance pouze na opravy vnějších domovních plášťů, tedy fasád, oken, vrat nebo střech. Dotace mohla být poskytnuta do výše 50 % nákladů a maximální výše pro jednoho žadatele byla stanovena na 1,5 milionu. K dokončení stavebních prací muselo dojít nejpozději k 31. říjnu, do 8. listopadu pak byli žadatelé povinni odevzdat veškeré podklady a do 13. prosince proběhly kontroly staveb. Pokud bylo vše v pořádku, byla do 20. prosince vyplacena druhá polovina grantu.

„Opravy domovního fondu jsou v často starých domech a v přísných podmínkách Pražské památkové rezervace značně obtížné. O to více oceňuji snahu vlastníků a spoluvlastníků nemovitostí o jejich zodpovědnou údržbu, která přispívá ke kvalitnímu veřejnému prostoru nás všech,“ uvedl radní pro majetek a bytovou politiku David Bodeček.

Granty budou vyplaceny i letos
Rada první městské části schválila uvedený program i pro rok 2020 a vyčlenila na něj 20 milionů korun. Přihlášky do něj mohou fyzické i právnické osoby podávat do 9. března. Podpořeny budou opět opravy a investice týkající se vnějších částí domů, preferovány budou antigraffitové nátěry a instalace protihlukových oken. Více zde https://www.praha1.cz/dotace-na-opravy-domu-pokracuji/.

Granty na opravy domovního fondu vyhlašuje radnice už od roku 2008. Od té doby bylo podáno, včetně loňského roku, už 615 žádostí, z nichž uspělo 82 %. Ty obdržely zhruba 260 milionů korun, ke kterým ale žadatelé z vlastních zdrojů dodali dalších více než 800 milionů korun.

text: Petr Bidlo