Městská část Praha 1 nabízí všem společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) i bytovým družstvům (BD) dotaci na nákup a instalaci biometrických nebo obdobných domovních vstupních systémů, chránících domy proti nezvaným návštěvníkům. Současně nabízí dotaci na radio vodoměry, které umožňují rozúčtovat skutečnou spotřebu vody jednotlivým vlastníkům bytových jednotek, aby stálí obyvatelé nemuseli doplácet za uživatele krátkodobých pronájmů.

Uzavírka žádostí o dotace je z důvodů nouzové stavu prodloužena až do 15. 4. 2020 do 14:00.

Více informací:

Dotace na radiovodoměry – odkaz

Dotace na zabezpečení vstupu do domů – odkaz