Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Většinu můžete navštívit zdarma, jen u některých památek se nízké vstupné platí.

Městská část Praha 1 se jako člen SHSCMS účastní akce EHD pravidelně od roku 1997, a tak se EHD stalo již tradiční zářijovou akcí, která se těší velké oblibě i pozornosti veřejnosti. Návštěvníky je každoročně kladně hodnocena celková organizace a propagace ze strany Úřadu Městské části Praha 1. I díky tomu se akce těší neklesajícímu zájmu návštěvníků – cca 10tisíc.

Městská část Praha 1 představí 24. ročník, který proběhne ve dnech 10. – 18. září 2022.

Vzhledem ke stále nejisté epidemiologické situaci je na letošní rok vybrán mix objektů. Část objektů, které budou volně přístupné z veřejného prostoru a část objektů, které budou zpřístupněné za přítomnosti zaměstnanců ve službách uvnitř interiéru v časovém omezení. Na vědomí zůstává případná koordinace průběhu akce s aktuálními protiepidemiologickými opatřeními. Průvodcem celé akce bude orientační mapa, která bude k dispozici na infocentrech a ke stažení na www.praha1.cz

V rámci akce je kladen důraz na zpřístupnění movitého kulturního dědictví. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví.

Téma letošního ročníku EHD pro Českou republiku zní: „UDRŽITELNÉ PAMÁTKY“, v jehož duchu MČ Praha 1 nabídne návštěvníkům procházku po nedávno rekonstruovaných místech od Hradčan až po Nové Město.

Průvodcem celé akce bude „orientační mapa„, která bude k dispozici na infocentrech a ke stažení:
V1 – ZDE
V2 – ZDE
V3 – ZDE

PRAMENÍK, Malá Strana, Hellichova ul.

Rekonstrukce horní části ulice je ukázkou nenásilného průniku města a přírody – řešení dlažeb v kombinaci s travnatými plochami a návazností na Petřínské sady. Prameník a stylizovaná vodní kaskáda v nejvyšší části ulice Hellichova je připomenutím petřínských pramenů, zdrojem energie místa i místem setkávání.

Objekt volně přístupný, bez omezení.

KOSTEL SV. VAVŘINCE, Malá Strana, Hellichova ul. 18

Původně románský kostel sv. Vavřince v Nebovidech snad z konce 12. století. Kostel byl zrušen roku 1784. V letech 1985 – 1991 prošel objekt generální rekonstrukcí a byl proměněn v hudební a výstavní síň. Koncertní síň slouží především pro koncerty Pražského jara, Klubu přátel Pražského jara a pro nahrávky renesanční a barokní hudby.

Objekt přístupný 10. a 11.9.2022 1000–1800hod

KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO S VYHLÍDKOU, Malá Strana, Vojanovy sady

Barokní výklenková kaple s vyhlídkovou terasou je součástí ohradní zdi dnešních Vojanových sadů k ulici U Lužického semináře. Kaple zřejmě vznikla přímo s výstavbou zdi ve druhé polovině 17. století.

Objekt přístupný 10. a 11.9.2022 1000–1800hod

VYHLÍDKOVÁ TERASA, Vojanovy sady, Malá Strana

Nově zrekonstruovanou vyhlídkovou terasu v zadní části sadů tvoří dvě dominanty. Sluneční hodiny, patrně ze 17. století a barokní kašna ve tvaru čtyřlístku.

Objekt volně přístupný, bez omezení.

POMNÍK JANA PALACHA, Staré Město, Alšovo nábř.

Památník Jana Palacha – Domu syna a Domu matky od amerického sochaře českého původu Johna Heyduka. Sochy jsou osazeny do volné, zpevněné plochy tak, aby bylo možné mezi objekty volně procházet. Součástí sousoší je i deska s básní Davida Shapira.

Objekt volně přístupný, bez omezení.

MARIÁNSKÝ SLOUP, Staré Město, Staroměstské nám.

Na Staroměstské náměstí se vrátil Mariánský sloup, který byl po více než 100 letech vztyčen Společností pro obnovu Mariánského sloupu. Jedná se o kopii původního barokního sloupu.

Objekt volně přístupný, bez omezení.

TRUHLÁŘSKÁ 8, Nové Město

Rekonstrukce historického objektu na středisko volného času. Součástí akce byla i dostavba moderní schodišťové a výtahové věže pro zajištění bezbariérového přístupu do všech podlaží původního objektu na dvoře domu.

Objekt přístupný 10. a 11.9.2022 1000–1800hod