V rámci projektu Strategie udržitelného rozvoje do roku 2035, který realizuje MČ Praha 1, komunikujeme postupy tvorby tohoto dokumentu s experty. Jedním z nich je právě i Václav Cílek, který přijal naše pozvání do Galerie 1 na debatu o životním prostředí MČ Praha1.

Primárními tématy této debaty jsou povodně, blackouty, resilience a adaptace na klimatickou změnu Více informací o projektu Strategie udržitelného rozvoje MČ Praha 1: http://www.planuj1.cz/ či na Facebooku: Plánuj na Jedničku | Facebook