Dne 17. května 2019 se od 8:00 hodin do 12:00 hodin uskuteční v budově Magistrátu hl. m. Prahy na Nové radnici cvičení zaměřené na evakuaci osob při vyhlášení požárního poplachu. V místě cvičení může být omezena doprava.

Tématem cvičení je vznik požáru v suterénu budovy, konkrétně v místnosti pro skladování odpadu. Následkem požáru bude vyhlášen cvičný požární poplach, který se týká všech zaměstnanců a návštěvníků úřadu a znamená evakuaci celého objektu.

Cílem cvičení je praktické prověření účinnosti požárního poplachu a procvičení postupů týkající se samotné evakuace. Dále dojde k procvičení postupů Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a Ochranné služby Policie ČR (vyvedení chráněné osoby). V budově Nové Radnice bude cvičení tohoto rozsahu cvičeno poprvé.

Účastníci cvičení:

  • Magistrát hl. m. Prahy- zaměstnanci budovy Nové radnice
  • Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
  • Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy
  • Ochranná služba Policie ČR
  • Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
  • Městská policie hl. m. Prahy
  • Správa služeb hl. m. Prahy

Kde: Mariánské náměstí 2, Praha 1

Kdy: 17. května 2019 v čase 8:00 – 12:00 hodin

Více informací: https://bezpecnost.praha.eu/planovane-akce/aktualita-a-planovane-akce_2_4_2019