Češi v zahraničí a lidé hlásící se k české národnosti mohou být nám, kteří žijeme v původní vlasti, často příkladem svým vztahem k češtině a českým zvykům a obyčejům, které udržují po celém světě. Při příležitosti třináctého ročníku mezinárodního krajanského festivalu přivezli čeští krajané do Prahy své umělecké soubory, aby na festivalu předvedly své umění a aby společně s námi oslavily svátek národního patrona svatého Václava.

Mezinárodní krajanský festival každoročně pořádá sdružení Sedm paprsků, letos za podpory Hlavního města Prahy, MČ Praha 1 a Dolních Chaber. Velké poděkování pak směřovalo k Nadaci Pražské děti, která ve velmi krátké době zajistila produkci, ozvučení a další technické zázemí sobotních vystoupení v parku za Staroměstskou radnicí, která podpořili místostarosta Prahy 1 Pavel Nazarský, primátor Zdeněk Hřib a pražský zastupitel Martin Arden.

Nedělní vystoupení se pak konala na Hrušovanském náměstí v Dolních Chabrech. Během obou přehlídek se představily české krajanské soubory z Chorvatska, Ruska, Ukrajiny a Slovenska, a jak upozornila hlavní pořadatelka, vedoucí sdružení Sedm paprsků a zároveň ředitelka Potravinové banky Věra Doušová, české krajanské spolky stále žijí, a to i, což je obzvlášť potěšitelné, prostřednictvím dětí a mládeže.

Popřejme tedy českým spolkům, českým besedám a dalším krajanským organizacím hodně zdaru, síly a elánu a také zasloužené podpory od původní vlasti.