Přinášíme Vám úryvek z rozhovoru s radní Městské části Praha 1 Ivanou Antalovou, během kterého jsme si povídali především o bezbariérovosti, lidech bez domova, ale také třeba o tom, co jí dělá radost.

Jaké jsou současné největší výzvy v sociální oblasti naší městské části?
V souvislosti s dozvuky covidové krize a s ruskou agresí na Ukrajině čelíme nárůstu obav i cen energií a základních potravin, což negativně doléhá také na naše obyvatele. Vytvoření účinného systému sociální pomoci je jednou z výzev, na které se budeme soustředit. Ráda bych také navázala na dřívější snahy o vybudování domova pro seniory, kde by mohli důstojně žít občané upoutaní na lůžko či se závažnými diagnózami, které vyšší věk doprovází. Péče o seniory bez život ohrožujících diagnóz je v Praze 1 vynikající. Rozšíření těchto služeb na další obyvatele, například samoživitele, rodiny pečující o nemocné rodinné příslušníky, mladé rodiny, děti a mládež i další, a provázání s relevantními nestátními organizacemi je cesta, kterou se chci ubírat. Ráda bych ještě více otevřela radnici lidem, aby věděli,
jakou pomoc od ní mohou očekávat.

Ví se o vás, že se o sociální záležitosti zajímáte dlouhodobě. Jaké jsou vaše dosavadní lidské, pracovní a osobní zkušenosti v této oblasti?
Jsem mámou tří dětí. Syn je nejstarší. Moje starší dcera se potýkala s hraniční poruchou osobnosti kombinovanou se syndromem závislosti. Před rokem, ve svých jednadvaceti letech, spáchala sebevraždu. Mladší dceru jsem porodila ve čtyřiadvacátém týdnu těhotenství na hranici životaschopnosti. Ta nyní studuje v prvním ročníku na střední škole fotografii a je zdravá. Nejenom v souvislosti s těmito zkušenostmi jsem pocítila, jak je u nás zdravotní péče v mnohém na vysoké úrovni.
Nicméně co se týká lidskosti, komunikace a podpory, máme značné rezervy. Pro zdravé fungování společnosti je zásadní podpora rodiny. Při svém působení v České ženské lobby a na pozici
ředitelky profesní organizace Unie porodních asistentek jsem se soustředila na kultivaci porodní péče s ohledem na dodržování lidských práv. Věnovala jsem se také tématu péče, která u nás leží výhradně na bedrech žen a je nedoceněná. Při všech mých profesních i osobních aktivitách se opakovaně přesvědčuji, že pochopení a laskavost jsou základem přístupu, kterým můžeme zlepšit život každého z nás…

Zbytek rozhovoru s radní Ivanou Antalovou si můžete přečíst v aktuálním čísle časopisu JEDNA.